Bedre borgerservice er fortsat hovedformålet

Nytårsudtalelse: Der er grund til at rose de politiske og administrative ledelser i de nye kommuner for deres ihærdige indsats for, at strukturreformen skal betyde bedre og mere ligelig betjening af borgerne, hvilket for kommunerne altid har været hovedmotivet for deltagelsen i reformen.

Tirsdag d. 5. januar 2010
Enok Sandgreen, Formand for Kanukoka - kommunernes landsforening
Emnekreds: Politik.

Nu tager vi allerede fat på det andet år i den offentlige strukturreform med kommunesammenlægninger. 2009 var på alle måder et særligt år, hvor de fire nye storkommuner skulle indkøres og hele det kommunale system skulle organiseres påny. Det blev også et politisk turbulent år, hvor Selvstyret og kommunerne desværre ikke nåede frem til enighed omkring bloktilskuddet til kommunerne for 2010.

Der er grund til at rose de politiske og administrative ledelser i de nye kommuner for deres ihærdige indsats for, at strukturreformen skal betyde bedre og mere ligelig betjening af borgerne, hvilket for kommunerne altid har været hovedmotivet for deltagelsen i reformen.

Dét hovedmotiv fastholder vi. Det vil jeg understrege for at give modvægt til de holdninger, som i det foregående år har fremhævet besparelser som hovedformålet med hele reformen.

Desuden er det vigtigt at huske, at strukturreformen også er tiltænkt som et redskab til at skabe regional udvikling, økonomisk og socialt. En sådan udvikling – som også er en vigtig faktor i arbejdet for at skabe en bedre og mere ligelig betjening af borgerne - skal ikke mindst støttes af de centrale myndigheder, da strukturreformen er et fællesprojekt for Selvstyret og kommunerne.

Vi vil komme formanden for landsstyret i møde, når han i sin nytårstale nævner kommunernes centrale rolle i forhold til mål og ambitioner på børne- og ungeområdet. Denne centrale rolle har kommunerne altid været bevidst om. Det er kommet bl. a. til udtryk ved KANUKOKA’s afholdelse af et seminar i februar 2009 om hjælp til børnefamilier, som glædeligvis har givet inspiration til forskellige oplæg ved landstingsvalget samme år.

Formanden for landsstyret nævner også, at ”implementeringen af kommunalreformen på flere områder er bagud i forhold til den vedtagne tidsplan”. Her tænker han på overdragelse af opgaveområder fra Selvstyret til kommunerne.

Det skal for en god ordens skyld præciseres, at overholdelse af diverse vedtage tidsplaner har forudsat, at de områder, der skal overdrages, afdækkes og tilbydes derefter på klare økonomiske vilkår. Dette skete først i slutningen af 2009 for de første områder. Efter valget til Landstinget i foråret 2009 og den efterfølgende politiske og administrative proces, som kommunerne ikke havde indflydelse i, er det blevet konstateret af både Selvstyret og kommunerne, at de første påtænkte overdragelser af opgaver ikke kunne ske pr. 1. januar 2010. Derudover kender vi ikke noget til andre udsættelser. Men da landsstyret ved formanden opfordrer kommunerne til, ”at vi sammen udarbejder en ny og realistisk implementeringsplan”, er det vores oprigtige nytårsønske, at Selvstyret imødekommer kommunernes krav. Det gælder borgerbetjeningen og den regionale udvikling, som vi skal samarbejde om at gøre bedre.