Fiskeri og fangst 2008

Som nyt publiseres fangster af fisk i 2008, der er produceret ombord på fabrikstrawlere. De nye tabeller er delt i to, nemlig fangster ved Grønland af grønlandske og udenlandske fartøjer samt grønlandske fartøjers fangster udenfor det grønlandske farvand

Tirsdag d. 5. januar 2010
Grønlands Statistik
Emnekreds: Fiskeri.

Nu også med fangster i havgående fiskeri

Læs hele rapporten her: Fiskeri og fangst 2008

Havgående fiskeri
Som nyt publiseres fangster af fisk i 2008, der er produceret ombord på fabrikstrawlere. De nye tabeller er delt i to, nemlig fangster ved Grønland af grønlandske og udenlandske fartøjer samt grønlandske fartøjers fangster udenfor det grønlandske farvand.

Hellefisk
Indhandlingen af hellefisk faldt med 10 pct. i forhold til 2007, således blev der i 2008 indhandlet 19.524 ton hellefisk.

Rejer
Indhandlingen af rejer steg i forhold til året før. I 2008 blev der således indhandlet 67.157 ton, hvilket svarer til en stigning på 7 pct. i forhold til året før.

Krabber
Det ser ud til at mængden af indhandlingen af krabber har stabiliseret sig i 2008, idet der blev indhandlet 2.169 ton, hvilket svarer til et lille fald på 1 pct. i forhold til 2007.

Torsk
Indhandlingen af torsk fortsatte sin stigning, idet der i 2008 blev indhandlet 12.266 ton, hvilket svarer til en stigning på 5 pct. i forhold til 2007, jf. tabel 1.

Indhandlet mængde af udvalgte arter i 2005 - 2008

I Statistikbanken, der også findes på Grønlands Statistiks hjemmeside, er der mulighed for at hente oplysninger om udviklingen i indhandlingsmængderne og priser pr. art, måned og kommune for perioden 1987-2008.

Kilde: Grønlands Statistik