Selvstyret forpligter

Jeg sender mine varmeste nytårshilsener til alle mine landsmænd og håber, at det nye år bliver et rigtigt godt år for Grønland.

Tirsdag d. 19. januar 2010
Aleqa Hammond, Medlem af Folketinget for Siumut
Emnekreds: Politik.

Jeg sender mine varmeste nytårshilsener til alle mine landsmænd og håber, at det nye år bliver et rigtigt godt år for Grønland.

Når man kommer ind i et nyt år er det naturligt at kigge tilbage på det forgangne år og give det en ekstra tanke – både som individer og som et folk. Begge lige vigtige at tænke på i en sammenhæng.

Når man ser tilbage er det altid vigtigt at vurdere hvad der er lykkedes godt og hvad der er lykkedes mindre godt – for netop at få det bedste udgangspunkt til at gøre tingene endnu bedre end man har gjort tidligere.

Der er kun gået 30 år siden vi indførte Hjemmestyret. Alligevel har vi formået at opnå store resultater på den korte tid. Vi har formået at skabe så store ønsker for større medbestemmelse og ønske om overtagelse af større ansvarsområder, at vi nu har fået indført Selvstyre og debatterer åbent om Grønlands fremtidige selvstændighed. At vi er et folk med så stor en vilje, til at ville selv, bestemme selv, forme fremtiden selv er en dejlig udvikling. Man kan ikke lade være med at glæde sig over og være stolt af at være en del af – tillykke til os alle!

Aldrig nogen sinde har uddannelsesniveauet været højere. Aldrig nogen sinde har så mange familier fået egne boliger og hjem. Aldrig nogen sinde har vi haft så gode muligheder for erhvervsudvikling som nu.

Aldrig nogen sinde har vi kunne stille så store forventninger til vores nærmeste fremtid og aldrig nogen sinde har det været så vigtigt at få alle med i selve udformningen af det nye år.

At Selvstyret får en god start er altafgørende.

Det er altafgørende at alle føler medejerskab af Selvstyret. Det er altafgørende at alle er med i Selvstyrets start uanset om vi lever i småbyer, storkommuner, bygder eller yderdistrikter. Det er altafgørende at vi bliver betragtet og behandlet ens uanset hvor i landet vi lever.

Uanset hvor henne vi lever i landet er det vigtigt, at muligheder og rettigheder skal være ens for alle – det er os folkevalgtes fornemste opgave at sikre dette. Selvstyret forpligter.

Selvstyret er vores alles ejendom og dette skal vi i fællesskab værne om. Selvstyret skal vi være fælles om i fremtiden. Vi skal sammen udforme det til vort fælles bedste. Vi skal bruge det til at forberede Grønland til selvstændighed. Selvstyret skal udvikles med befolkningen ligesom vi i fællesskab skal sikre at vi alle arbejder for et godt Selvstyre der tilgodeser befolkningens bedste ve og vel. Siumut vil bestræbe sig på at sikre, at Selvstyret får en god og betryggende start for hele befolkningen.

Et selvbærende samfund er et samfund hvis befolkning uanset hvilket erhverv de måtte have er selvbåren – uanset om de lever i bygder eller byer. Med lige rettigheder og muligheder.

Uanset om vi er fiskere, om vi er fangere, om vi arbejder for et mineselskab, om vi er inde for servicefag, om vi er uddannelsesinstitutioner, om vi er specialarbejdere, om vi er sportsfolk eller om vi er selvstændige erhvervsdrivende – skal vi sikre os, at vi har en god og en solid hverdag.

Vort klare politiske målsætninger tager altid udgangspunkt i at sikre et stærkt samfund der arbejder for at skabe endnu bedre grobund for vækst og medinddragelse i samfundsudviklingen. Vores succes’er skal genoptages og det er lykkedes mindre godt skal justeres og revurderes for at gøre bedre, og dette gælder for alle områder i samfundet. De politisk prioriterede midler der er sat af til udvikling kommer ikke til at betyde særlig meget udvikling, tværtimod. Vi må sikre os, at tilstandene ikke bliver værre med tiden.

Alt andet vil vi betragte som en tilbagegang der ikke kan accepteres og det er at tage et skridt tilbage i udviklingen!

Vi skal have en åben dialog omkring vore store problemer i samfundet.

Alkoholproblemer, hashmisbrug, samlivsproblemer, sexuelmisbrug og ludomani er nogle af de store problemer vi skal bestræbe os på at bekæmpe i det nye år. En arbejdsindsats der kræver alles medinvolvering og medansvarlighed.

Arbejdet skal løftes med hele befolkningen og via en stærk præventiv indsats.

De unge er dem der i fremtiden får deres egne familier. De unge er dem der er rollemodellerne for de helt små. De unge er dem der bliver de til at overtage ansvaret. De unge er vores nærmeste samarbejdspartnere og vores partnere til en bedre fremtid. I Siumut er vi ikke i tvivl om, at de unge er parate og ar de vil være med til at løfte store opgaver og at de i det nye år vil bidrage til at opnå gode resultater. De unge er selv med til at bestemme hvilken form for en tilværelse de ønsker. De former selv deres liv og skaber deres egne erfaringer. I sidste ende vil få stor betydning for den livsform som mennesker i fremtidens Grønland vil få.

De unge er bindeleddet mellem de helt små og de ældre. De unge er således med til at sikre, at der er en god overgang og sikrer sammenhæng mellem generationerne.

Vi kan skabe et samfund som tilgodeser og medinddrager alle når vi former fremtiden sammen med befolkningen. Det forudsætter, at man ikke træffer alle beslutninger hen over hovedet på folk, men at inddrager befolkningens ønsker. Kun på den måde kan vi sikre at alle føler et medejerskab af de planer vi laver for fremtiden.

Vi må have fælles fodslag og sikre at alle er med.

Siumut mener, at et folk med fælles fodslag og fællesskab har aldrig været vigtigere end nu.

Lad os være fælles om Selvstyret.

Lad os i fællesskab udforme fremtiden.

Lad os i fællesskab tage det næste skridt.

Lad os udnytte vor fælles styrke, lad os være fælles om vort sprog, lad os være fælles om vort ønske om større frihed og lad os være fælles om vort ønske om en bedre fremtid!

Siumut er ikke i tvivl om at det nye år vil bringe mange gode resultater med sig. Vi mangler ikke kræfter og vilje i Siumut. Ønsket om at skabe et endnu bedre Grønland i det nye år er vort drivkraft og inspiration. At tage fat på det politiske arbejde i 2010 er styrke, vilje og fællesskab drivkraften i Siumut. Vi har altid bestræbt os for at skabe endnu bedre resultater og det agter vi at gøre med fornyede kræfter i 2010.

På vegne af Siumut ønsker jeg Jer endnu en gang et godt nytår. Jeg appellerer til et godt samarbejde for vi i fællesskab kan skabe endnu et bedre grundlag for et selvbærende samfund hvor alle føler et medejerskab af Selvstyret.

Lad os være fælles om Selvstyret!