Sundhedsregioner behandles på Efterårssamlingen

Strukturreformen af sundhedsvæsenet indebærer en regionalisering, hvor inddelingen af de nuværende 16 sundhedsdistrikter foreslås ændret til 5 regioner. Et væsentligt mål med reformen er at skabe større enheder, som skal gøre det muligt at samle ledelses- og administrationsopgaven af landets sundhedsdistrikter på færre enheder for dermed at få frigjort ressourcer og anvende disse mere optimalt på behandling, forebyggelse og pleje.

Tirsdag d. 19. januar 2010
Departementet for Sundhed
Emnekreds: Sundhedsvæsenet.

Ifølge KNR.gl’s nyhed ”For få læger til 5 distrikter”, der blev bragt d. 14. januar 2010, skal Landstinget drøfte antallet af sundhedsdistrikter ved Forårssamlingen 2010. Dette er ikke korrekt. Landstinget skal drøfte inddelingen af sundhedsvæsenet i 5 sundhedsregi-oner ved Efterårssamlingen 2010.

Strukturreformen af sundhedsvæsenet indebærer en regionalisering, hvor inddelingen af de nuværende 16 sundhedsdistrikter foreslås ændret til 5 regioner. Et væsentligt mål med reformen er at skabe større enheder, som skal gøre det muligt at samle ledelses- og administrationsopgaven af landets sundhedsdistrikter på færre enheder for dermed at få frigjort ressourcer og anvende disse mere optimalt på behandling, forebyggelse og pleje.

Reformen har til hensigt at samle lægerne og andet højt specialiseret personale i de nuværende 16 sundhedsdistrikter i 5 større regioner under en regionsledelse. Det betyder, at blandt andet sundhedsplejersker, fysioterapeuter og læger med specialviden - som fortrinsvis findes på og kan rekrutteres til de større sygehuse - får forpligtigelse til at vejlede, supervisere og bistå lokalt ansat personale på de mindre steder.

Den 1. januar 2010 blev der oprettet to pilotregioner med de foreløbige navne Region Disko og Region Midtgrønland. Region Disko omfatter de nuværende sundhedsdistrikter Aasiaat – Kangaatsiaq, Qeqertarsuaq og Qasigiannguit, og Region Midtgrønland omfatter de nuværende sundhedsdistrikter Sisimiut og Maniitsoq.

Erfaringen fra de to pilotregioner skal indgå i arbejdet med den endelige reform. Som et led i arbejdet med reformen afholder landsstyremedlem for Sundhed, Agathe Fontain, informationsmøder for de ansatte og borgermøder. Indtil nu har der været afholdt møder i Nanortalik og Sisimiut. I februar afholdes der møder i Qasigiannguit og Qeqertarsuaq.

Ændringen af sundhedsvæsenets struktur udgør en nødvendig reform af den nuværende 83 år gamle struktur. Ud over oprettelsen af regioner, bygger reformen også på øget brug af telemedicin og uddannelse af det fastansatte personale, som herefter vil kunne varetage nye opgaver.

© an