Læger skal bruge tiden på syge mennesker

Chefdistriktslæge i Nuuk Jesper S. Olesen siger i den seneste udgave af AG, at lægerne på lægeklinikken i Nuuk er trætte af at bruge tiden på at udstede uarbejdsdygtighedserklæringer. De vil hellere bruge tiden på at helbrede syge mennesker.

Mandag d. 1. februar 2010
Astrid Fleischer Rex, Medlem af Grønlands Landsting for Demokraterne
Emnekreds: Sundhedsvæsenet.

Chefdistriktslæge i Nuuk Jesper S. Olesen siger i den seneste udgave af AG, at lægerne på lægeklinikken i Nuuk er trætte af at bruge tiden på at udstede uarbejdsdygtighedserklæringer. De vil hellere bruge tiden på at helbrede syge mennesker. Demokraterne bakker op om synspunktet og vil snarest muligt rejse sagen i Sundhedsudvalget i Landstinget.

Vort sundhedsvæsen er som vi alle ved under pres. Samfundet har ganske enkelt ikke de midler, der skal til for, at det kommer til at fungere helt sådan, som vi gerne vil have det. Derfor er Demokraterne glade for, at sundhedspersonalet offentligt ytrer sig om, hvordan man kunne gøre tingene anderledes – eller fortæller hvordan man kan spare tid og dermed penge.

På vegne af Demokraterne vil jeg derfor give min ubetingede støtte til Chefdistriktslæge i Nuuk Jesper S. Olesen, der mener, at lægerne bruger for meget tid på at udstede uarbejds-dygtighedserklæringer. Demokraterne mener – i lighed med Jesper S. Olesen – at det er vigtigere, at lægerne bruger deres dyrebare tid på at behandle syge mennesker.

Naturligvis er der også nogle problemer i chefdistriktslægens forslag. Der er formentlig visse lovgivningsmæssige ting, der gør, at det ikke er helt enkelt at afskaffe uarbejdsdygtigheds-erklæringerne fra den ene dag til den anden. Dette skal afklares hurtigst muligt, og jeg vil derfor opfordre til, at Sundhedsudvalget i Landstinget hurtigst muligt bliver indkaldt, så vi kan få et overblik over, hvad der er muligt og hvad der ikke er muligt.