Olivinminens fremtid overvejes

Mineselskabet Minelco A/S, som driver olivinminen ved Maniitsoq, overvejer minens fremtid, da de økonomiske resultater af minedriften ikke lever op til selskabets forventninger. Det er bl.a. de høje fragtomkostninger ved at bringe olivinen til Europa, som belaster driften.

Mandag d. 8. februar 2010
Ove Karl Berthelsen, Landsstyremedlem for erhverv og arbejdsmarked  
Emnekreds: Råstoffer, Økonomi.

Mineselskabet Minelco A/S, som driver olivinminen ved Maniitsoq, overvejer minens fremtid, da de økonomiske resultater af minedriften ikke lever op til selskabets forventninger. Det er bl.a. de høje fragtomkostninger ved at bringe olivinen til Europa, som belaster driften.

Olivinminen ved Seqi har været i drift siden 2005, og har i årene 2005 til 2009 produceret ca. 1.700.000 tons olivin. Der er ca. 28 ansatte i minen.

Den primære aftager af olivinen er mineselskabets svenske moderselskab LKAB (Luossavaara-Kiirunavaara Aktiebolag), som er ejet af den svenske stat.

Myndighederne og Minelco A/S er i øjeblikket i tæt dialog om minens fremtid. Det undersøges, om der er grundlag for en genoptagelse af produktionen, såfremt minen nedlukkes midlertidigt.

Som en del af vilkårene for minens etablering i 2005 blev der udarbejdet en nedlukningsplan, som sikrer at mineudstyr med mere fjernes og at området reetableres. Der er stillet økonomiske garantier til sikring af nedlukningsplanens gennemførelse.