Fokus på bæredygtig udvikling

Landsstyret har en vision om et samfund, hvor der er brug for alle, og der er plads til alle. Med vilje og håb vil vi bygge et samfund, hvor vi gensidigt styrker hinanden som individer og folk. En bæredygtig udvikling er en forudsætning for at en sådan vision kan realiseres.

Tirsdag d. 9. februar 2010
Palle Christiansen, Landstingsmedlem for Demokraterne
Emnekreds: Miljø og natur, Samfundsforhold.

Landsstyret har en vision om et samfund, hvor der er brug for alle, og der er plads til alle. Med vilje og håb vil vi bygge et samfund, hvor vi gensidigt styrker hinanden som individer og folk. En bæredygtig udvikling er en forudsætning for at en sådan vision kan realiseres.

Siden FN miljøtopmøde Rio i 1992 har de nordiske lande arbejdet på de mange sider af bæredygtig udvikling. Grønland har deltaget i dette arbejde. landsstyret vil nu yderligere forstærke denne diskussion i Grønland, og derfor er bæredygtig udvikling temaet for årets nordiske seminar. Seminaret arrangeres i samarbejde med Nordisk Ministerråd, of politikere, embedsmænd og organisationer er indbudt til seminaret.

Seminaret vil starte diskussionen, og hvad dette begreb betyder for forskellige dele af samfundet. Det fælles nordiske strategi vil blive præsenteret på mødet, og Den finske minister for Nordisk samarbejde Jan Vapaavouri vil fortælle om de finske erfaringer med nationale bæredygtighedsstrategier.

Medlemmer af landsstyret vil for hver deres område give deres vision om bæredygtig udvikling. Der vil i et panel blive diskuteret emner som transport, energi og boligbyggeri, medens et andet panel fokuserer på de frivillige miljøorganisationers rolle i arbejdet vedrørende bæredygtig udvikling i samfundet.

Det er mit håb at vi fra det nordiske samarbejde kan få fornyet inspiration til dette arbejde i Grønland. Realiseringen af landsstyrets visioner for vores lands videre udvikling er i høj grad afhængig af, at vi medtager de grundlæggende tanker i bæredygtighedsbegrebet, således at vi medvirker til at give et sund samfund videre til vores børn og børnebørn.