Mini-seminar om sundhedsreformen

Sundhedsreformen er et igangværende projekt, der kræver et stort engagement af alle involverede, ikke mindst de ansatte i sundhedsvæsenet. Fremlæggelserne fra de to pilotregioner: Sundhedsregion Qeqqa og Sundhedsregion Disko viser, at personalet arbejder loyalt og målrettet for at leve op til intentionerne med reformen, nemlig at levere den bedst mulige sundhedsbetjening til befolkningen uanset bosted.

Onsdag d. 10. februar 2010
Agathe Fontain, medlem af Landstinget for Inuit Ataqatigiit
Emnekreds: Sundhedsvæsenet.

Den 2. februar afholdt landsstyremedlem for Sundhed, Agathe Fontain et mini-seminar om sundhedsreformen for Sundhedsudvalget og medarbejdere i administrationen og sundhedsvæsenet.

Formålet med seminaret var at orientere deltagerne om arbejdet med sundhedsreformen, og give deltagerne mulighed for at spørge ind til arbejdet med reformen. På seminaret var der oplæg om arbejdet med sundhedsreformen og om organiseringen af det fremtidige sundhedstilbud.

Det er vigtigt for mig, at der er åbenhed om arbejdet med sundhedsreformen. Jeg er derfor glad for at nogle af medlemmerne fra Sundhedsudvalget prioriterede at deltage ved seminaret og dermed fik mulighed for at stille spørgsmål til arbejdet med reformen. Jeg ser frem til at have en fortsat god dialog med mine kollegaer i landsstyret om arbejdet med sundhedsreformen.

Den 1. januar 2010 blev der igangsat et et-årigt pilotprojekt med to pilotregioner: Sundhedsregion Qeqqa og Sundhedsregion Disko. På seminaret fremlagde ledelserne i de to pilotregioner deres erfaringer med og forventninger til sundhedsreformen.

Sundhedsreformen er et igangværende projekt, der kræver et stort engagement af alle involverede, ikke mindst de ansatte i sundhedsvæsenet. Fremlæggelserne fra de to pilotregioner: Sundhedsregion Qeqqa og Sundhedsregion Disko viser, at personalet arbejder loyalt og målrettet for at leve op til intentionerne med reformen, nemlig at levere den bedst mulige sundhedsbetjening til befolkningen uanset bosted. De erfaringer - gode som mindre gode - som pilotregionerne gør sig, er utrolig vigtige, da de danner grundlag for arbejdet med den endelige reform.