Vi bekymrer os om miljøet

Når undersøgelserne er færdige, er det Selvstyrets egen miljømyndighed, uafhængig eller eventuelt med bistand af eksterne eksperter, der skal vurdere og godkende undersøgelserne. Herigennem sikrer vi os, at projektet efterfølgende opfylder de høje krav, som vi har for vores natur og miljø.

Fredag d. 12. februar 2010
Ove Karl Berthelsen, Landsstyremedlem for erhverv og arbejdsmarked  
Emnekreds: Miljø og natur, Råstoffer.

Aluminiumsprojektet er et stort projekt – uden tvivl det største erhvervsprojekt i vort lands historie, og som vil få stor betydning for samfundsudviklingen i de næste mange årtier fremover. Til Efterårssamlingen 2010 skal medlemmerne af Landstinget behandle SMV’en (Strategisk Miljø Vurdering), hvor de skal tage stilling til, om vi skal fortsætte udviklingen af aluminiumprojektet. På et senere tidspunkt skal Landstinget tage stilling til en ejerskabsmodel.

Projektet vil indvirke på vores samfund - både økonomisk, regionalt, socialt og miljømæssigt. Det er også derfor, at landsstyret har valgt denne strategi, at projektet skal undersøges grundigt, særdeles grundigt, inden vi træffer en beslutning – netop for at undgå at komme til at træffe en beslutning, der kan få konsekvenser for vores børn og børnebørn.

Og det er korrekt, som antropolog Sara Olsvig i Sermitsiaq den 29. januar 2010 angiver, at der er afsat mange millioner på aluminiumsprojektet. Vi har over en kort årrække afsat et trecifret millionbeløb til forprojekter i forbindelse med aluminiumsprojektet. Det er helt bevidst – og det er en indikation på, at landsstyret tager borgernes bekymringer om aluminiumprojektet alvorlig.

Tillid til miljøkonsulentfirmaet
Olsvig stiller sig tvivlende overfor, om Environmental Ressource Management’s (herefter ERM) analyser er tilstrækkelige uafhængige, idet ERM får deres rapporter ”peer revived” (en rapport, der bliver gennemgået af en uafhængig ekspert) af interne eksperter. Og dernæst stiller hun sig skeptisk over, at ERM er på Alcoas lønningsliste.

Det er normalt praksis, at det er bygherren, det vil sige Alcoa, der forestår for en VVM (VVM står for Vurdering af Virkninger på Miljøet) – modsat SMV (SMV står for Strategiske Miljø Vurdering), hvor det er Selvstyrets opgave, at den bliver udført. Og det er Alcoa der har hyret ERM til at foretage VVM undersøgelserne. ERM en global og anerkendt aktør på markedet af miljøvurderinger. De har 137 kontorer i 39 lande – været i branchen i knap 40 år. Med andre ord har de stor erfaring i at udarbejde miljøanalyser på et højt niveau.

Og dernæst følger firmaet en række anerkendte internationale standarder for miljøvurderinger, som EU’s retningslinjer for VVM-undersøgelser, Arktiske retningslinjer for VVM-undersøgelser og ikke mindst verdensbankens retningslinjer for miljøprocesser, når de udfører deres vurderinger af miljøet.

Når undersøgelserne er færdige, er det Selvstyrets egen miljømyndighed, uafhængig eller eventuelt med bistand af eksterne eksperter, der skal vurdere og godkende undersøgelserne. Herigennem sikrer vi os, at projektet efterfølgende opfylder de høje krav, som vi har for vores natur og miljø.

Landsstyret deler dine overvejelser og bekymringer om vores fælles natur og miljø, og vi er meget fokuserede på, at der bliver taget de størst mulige hensyn til vores natur og fauna.

Både grønlandsk og dansk
Politikken er klar: Alt offentliggjort materiale skal foreligge på begge sprog, grønlandsk og dansk. Der har været oplevet episoder under borgermøderne, hvor tilhørerne blev begrænset i at følge med på grønlandsk, skal jeg beklage dette. Det var bestemt ikke hensigten.

Når det er sagt, vil landsstyret også erkende, at det tager tid at få oversat den store mængde materialer, der løbende kommer om projektet, til et grønlandsk sprog af høj sproglig kvalitet. Af selv samme årsag er vi begyndt at udgive korte og letforståelige udgaver af de største rapporter og redegørelser for at få mest mulig information ud til borgerne. Og dernæst – som noget nyt – vil landsstyret begynde at sende information ud på TV, så flere borgere kan blive informeret om det store erhvervsprojekt.

Det er en stor beslutning, som vores samfund skal tage stilling til ved EM 2010. Derfor håber jeg, at både de mange borgermøder og offentlig information om aluminiumsprojektet vil danne grobund for en stor folkelig debat om emnet. Det er den bedste måde at få truffet beslutningen på.

Jeg håber, at svarene har givet den fornødne klarhed over dine spørgsmål, og hvis du ønsker yderligere information om projektet, er du velkommen til at klikke ind på www.aluminum.gl eller www.smc.gl.