Klar til at investere 12,5 milliarder i Sydgrønland

Resultatet af tre års undersøgelser i Kvanefjeldområdet er nu samlet i en ny delrapport, der klart viser mulighed for udvinding af mere end 43.729 tons sjældne jordarters metaller og 3.895 tons uran. Minen forventes at kunne have en levetid på mindst 23 år.

Onsdag d. 17. februar 2010
Greenland Minerals and Energy  
Emnekreds: Miljø og natur, Råstoffer.

© Nuna Minerals
Der er ikke længere tvivl om potentialet for en ny og særdeles værdifuld mine i Sydgrønland, viser rapport fra mineselskabet Greenland Minerals and Energy.

Resultatet af tre års undersøgelser i Kvanefjeldområdet er nu samlet i en ny delrapport, der klart viser mulighed for udvinding af mere end 43.729 tons sjældne jordarters metaller og 3.895 tons uran. Minen forventes at kunne have en levetid på mindst 23 år.

Resultatet af forundersøgelsesresultaterne ved Kvanefjeldet, som selskabet Greenland Minerals and Energy nu har modtaget fra både egne feltstudier og internationale analysefirmaer er uhyre positiv. Delrapporten konkluderer klart, at området rummer et af verdens største depoter af sjældne jordarters metaller. Samtidig rummer området også, således som det længe har været kendt, uran. Det ene kan ikke udvindes uden det andet. Selskabet har i sin rapport understreget, at Grønland for nuværende ikke godkender minedrift, hvor uran er involveret, og at en endelig beslutning om mineprojektets videre skæbne derfor afventer behandlingen af dette emne på Inatsisartuts efterårssamling.

Under forudsætning af, at de grønlandske myndigheder giver grønt lys, og at forudsætningerne i de endelige feasibility studier ikke ændrer sig væsentligt, vil selskabet være indstillet på at investere hvad der svarer til 12,5 milliarder kroner i etableringen af selve minen inden for de næste 5 år. Det drejer sig bl.a. om konstruktion af en ny dybvandshavn, 13 kilometer veje i fjeldet, to fabrikker, arbejdslejre, depoter og selve minedriften, som alt sammen vil skabe en vifte af nye arbejdspladser i kommunen. Resultatet af forundersøgelserne er så overbevisende, at selskabet er indstillet på at påbegynde bygningen af faciliteterne allerede i 2013 og begynde udvindingen i 2015.

Samtidig er den internationale markedssituation særdeles gunstig for såvel sjældne jordarters metaller som uran, da de begge indgår i moderne og CO2 reducerende produktioner. Udvindingen af uranen fra det øvrige materiale vil blive baseret på processer udviklet af blandt andet den danske statslige forskningsinstitution Risø og en lang række andre internationale organisationer og eksperter. Dermed vil udvindingen medføre mindst mulig påvirkning af miljøet og i øvrigt i klar overensstemmelse med de krav, Inatsisartut måtte stille.

Med en forventet levetid på mindst 23 år vil minedriften kunne få en afgørende indflydelse på Sydgrønlands erhvervs- og arbejdsmuligheder i lang tid fremover. Greenland Minerals and Energy har igennem de tre år, de foreløbige forundersøgelser har stået på, været meget tilfreds med det samarbejde, der er opstået mellem den tidligere kommunalbestyrelse i Narsaq og det nuværende Kommune Kujalleq, befolkningen og selskabet. Det har været en stor fordel at være blot 20 minutters helikopterflyvning fra undersøgelsesområdet, så de ansatte har kunnet været tæt på hjemmet, havn, heliport, butikker, restaurant og hotel. Det betyder også, at potentialet for at etablere mange nye arbejdspladser for Narsaqs befolkning i fremtiden ser meget lovende ud.

Men før dette kan ske, skal Inatsisartut, som nævnt, først og fremmest ændre standpunktet om 0-tollerance i forhold til udvinding af uran som biprodukt, ligesom Greenland Minerals and Energy skal kunne opfylde de fremtidige miljø- og sikkerhedskrav samt have en produktionstilladelse.

Men allerede nu er Greenland Minerals and Energy klar til at starte en række yderligere forundersøgelser - ikke mindst på miljø og sikkerhedsområdet. Dette kommer til at ske i tæt samarbejde med de grønlandske myndigheder og beboerne i det berørte område:

"Greenland Minerals vil fortsætte med at udvikle dette verdensklasseprojekt på en måde, som er i fuld overensstemmelse med såvel den grønlandske regerings som de lokale myndigheders forventninger og krav, og vi ser frem til at deltage aktivt i Selvstyrets og kommunens overvejelser omkring de sociale og økonomiske fordele, der kan forbindes med en mulig udvikling af Kvanefjeldområdet," udtaler moderselskabets direktør Roderick Mcilleree, Greenland Minerals and Energy Ltd., i forbindelse med modtagelsen af rapporten.

Han selv og flere repræsentanter for Greenland Minerals and Energy vil besøge Nuuk i begyndelsen af marts for at præsentere rapporten i detaljer for politikere og presse i landet.