Mælkebøttebørn i Grønland

Nogle børn i Grønland er udsat for omsorgssvigt, andre har et helt almindeligt godt liv. En del af de børn, der har været udsat for omsorgssvigt, bliver ved med at have det svært, andre ender med alligevel at få et godt liv. Et nyt samarbejde mellem Børne- og Ungehuset ”Mælkebøtten” i Nuuk og SFI skal give større forståelse af, hvorfor nogle socialt udsatte børn bliver mønsterbrydere og andre ikke

Onsdag d. 17. februar 2010
SFI Det nationale forskningscenter for Velfærd  
Emnekreds: Børns vilkår.

Nogle børn i Grønland er udsat for omsorgssvigt, andre har et helt almindeligt godt liv. En del af de børn, der har været udsat for omsorgssvigt, bliver ved med at have det svært, andre ender med alligevel at få et godt liv. Et nyt samarbejde mellem Børne- og Ungehuset ”Mælkebøtten” i Nuuk og SFI skal give større forståelse af, hvorfor nogle socialt udsatte børn bliver mønsterbrydere og andre ikke.

”Mælkebøtten” i Nuuk, Grønland er et værested for børn. Det er samtidigt midlertidig bopæl for børn, der har været udsat for sociale problemer i hjemmet. De bor her, mens kommunen i samarbejde med ”Mælkebøtten” vurderer, om de skal anbringes i en plejefamilie, et behandlingshjem, et børnehjem eller tilbage i familien med forebyggende foranstaltninger. Målet er at forbedre børnenes liv og deres muligheder for at klare sig godt.

Forskningsprojektet ”Mælkebøttebarn – fra socialt udsat til mønsterbryder” vil afklare, hvordan det går med de børn, der har boet i huset under en social udredning. Det vil ske ved at følge børn, der flytter fra Mælkebøtten i 2010, 2011 og 2012, i alt ca. 60 børn. Børnenes livsvilkår og psykosociale trivsel bliver vurderet, mens de bor i Mælkebøtten og derefter 1 år, 3 år og 5-7 år efter de er flyttet. Forløbet strækker sig over i alt 9 år.

Projektet vil følge både positive og negative ændringer for børnene. Om børnenes ophold i Mælkebøtten kan have en sammenhæng med det senere forløb, om der kan peges på forskelle mellem fx de børn, der kommer hjem i forhold til dem, der bliver anbragt og om der eventuelt tidligt kan peges på børn, der med meget stor sandsynlighed vil få det særligt svært. Målet er at få et billede af muligheder, fordele og ulemper ved at igangsætte foranstaltninger på et tidligt tidspunkt?

Grønland er i dag optaget af, hvilken effekt der er af det sociale arbejde. Undersøgelsen skal være med til at give de første svar, som er baseret på grønlandske erfaringer. Målet er at give institutioner og fagfolk i Grønland konkrete evidensbaserede redskaber i arbejdet med socialt udsatte børn og unge. Det er første gang, der skal laves en undersøgelse af den art i Grønland, og der vil derfor være mange i Grønland, der har del i undersøgelsen.

Undersøgelsen laves efter Mælkebøttens ønske. Bikubenfonden ,Trygfonden og Departementet for Sociale Anliggender i Grønlands Selvstyre har bevilliget penge til de første 3 år.

Kilde: SFI