Periode: Marts 2010


Politisk-økonomisk beretning med perspektiv

Henrik Leth, formand for GA’s brancheudvalg for fiskeri og eksporterhverv
Onsdag d. 31. marts 2010

Vi har forståelse for, at væsentlige forandringer tager tid, men vi savner en mere klart formuleret holdning til det offentliges fremtidige engagement i erhvervslivet. Herunder at afsøge flere muligheder for at privatisere, hvor det er realistisk at gøre det. En større andel af private virksomheder er simpelthen nødvendig for at skabe mere dynamik i samfundet.

Grønland og USA enige om oprindelige folks deltagelse

Landsstyret
Tirsdag d. 30. marts 2010

Interessen for at udnytte potentielle olie og gas ressourcer i Arktis er stigende. Hvis man håndterer udviklingen på en bæredygtig måde kan det medvirke til økonomisk og social udvikling blandt de oprindelige folk i flere generationer. De fem lande er enige om, at implementere Arktisk Råds ”Arctic Offshore Oil and Gas Guidelines” for dermed være med til, at beskytte miljøet bedst muligt.

Grønland består af både byer og bygder

Aleqa Hammond, Medlem af Folketinget for Siumut
Tirsdag d. 30. marts 2010

Vi har tidligere hørt det fra koalitionspartneren til landsstyret, demokraterne og nu hører vi det også fra GA. Man mener, at bygder og yderdistrikter belaster samfundet økonomisk og kan i sidste ende være årsag til at samfundet ikke kan være økonomisk selvbærende og at man derfor må lave prioriteringer således de mere økonomisk belastende skal lukkes ned.

Den omvendte verden?

Pollas Lyberth, Partisekretær i Siumut
Tirsdag d. 30. marts 2010

Vicelandsstyreformanden, formand for Demokraterne, Jens B. Frederiksen, kom i modvind i denne sammenhæng, da han over Landstinget påstod, at han havde forhandlet og indgået aftale med Kanukoka. Det havde han nemlig slet ikke, og formanden for Kanukoka kunne oplyse, at Vicelandsstyreformandens udtalelse var direkte løgn.

Farvel Grønlandisering?

Pollas Lyberth, Partisekretær i Siumut
Tirsdag d. 30. marts 2010

Debatten omkring grønlandisering og det grønlandske sprog, har altid været vanskelig. Der er for mange, der føler sig personligt ramte, ja nærmest forfulgte. Derfor gør rigtig mange af dem (og deres venner og familie)front mod alt og alle, der bare vover at rejse ønsket om grønlandisering. Beskyldningerne fyger om ørerne på os med alt fra nationalisme over racisme og mindretalsundertrykkelse til krænkelse af menneskerettigheder.

Dummere end politiet tillader

Malik Berthelsen, Borgmester i Qeqqata Kommunia
Tirsdag d. 30. marts 2010

Allerede i overskriften viser Hr. Thomsen, at han ikke aner, hvad der er op og ned på internationale begreber og rettigheder. Apartheid, som han slynger om sig med, er et system, der straffer folk for deres race. Ikke for, at de ikke gider lære sig deres eget lands officielle sprog.

Øget samarbejde om Nordpolen

Kuupik Kleist, medlem af Landstinget for Inuit Ataqatigiit
Mandag d. 29. marts 2010

Mødet i Chelsea genbekræfter Ilulissat deklarationen som værende den bærende aftale. Man er enige om, at samarbejde landene imellem i kontinentalsokkelspørgsmålene og udvide samarbejdet efterhånden som arbejdet på det spørgsmål skrider frem.

Selvstændighed - En enorm opgave, men ikke håbløs

Grønlands Arbejdsgiverforening
Niras Greenland
Mandag d. 29. marts 2010

Økonomisk selvstændighed kræver en meget stor indsats på mange områder, og der skal held, flid, dygtighed og stor politisk vilje til. I givet fald vil ændringerne føre til, at Grønlands økonomi i højere grad kommer til at ligne andre vestlige økonomier – og at det grønlandske samfund vil se meget anderledes ud end det, vi kender i dag.
Tilknyttede tekster:

Hvad skal vi med Søren Pind i Grønland?

Siumut
Lørdag d. 27. marts 2010

Så fra Siumut vil vi gerne opfordre Kuupik til selv at besøge Grønland og gøre noget for de mennesker der bor her – i stedet for at rejse rundt og lege ambassadør for alle jordens oprindelige folk. Det har vi ICC til. Grønland og det grønlandske folk har brug for en regeringsleder, der tager hånd om vores egne problemer.

Er konkurrence altid godt?

Niels Thomsen, Formand for Demokraterne
Fredag d. 26. marts 2010

Man vælger som bekendt selv, hvor man vil bo. Og hvis man har valgt at bo et sted, der ligger langt fra alle andre steder, så har man også selv valgt, at det bliver dyrere at rejse, da det ikke er rentabelt at drive en rejserute hverken til lands, til vands eller i luften.

Grønlandske børn i Danmark klarer sig godt

SFI Det nationale forskningscenter for Velfærd
Fredag d. 26. marts 2010

Grønlandske børn, der bor i Danmark, trives lige så godt som jævnaldrende danske børn. De fleste betegnes som danske af deres forældre, og kun få taler grønlandsk. Det viser en undersøgelse fra SFI, der før første gang zoomer ind på grønlandske børns vilkår og trivsel i Danmark.
Tilknyttede tekster:

Arctic Umiaq Line skal forblive!

Siumut
Torsdag d. 25. marts 2010

Siumut mener, at det sidste kystpassagerskib skal beholdes. Den er uundværlig i kysttrafikken både af stor betydning for byer og bygder for lokale og turister.

Velfærden i Grønland skal højnes

Palle Christiansen, Landstingsmedlem for Demokraterne
Onsdag d. 24. marts 2010

Børn og unges vilkår skal forbedres hvis et selvbærende grønlandsk samfund skal realiseres. Alle boligsøgende skal have deres egen bolig. Uddannelsesniveauet skal højnes. Erhvervsområdet skal omstruktureres, således arbejdskraft i tilskudskrævende erhverv skal flyttes over til ikke tilskudskrævende erhverv i fremtiden.
Tilknyttede tekster:

Selvdestruktion?

Olga P. Berthelsen, Landstingsmedlem for Inuit Ataqatigiit
Onsdag d. 24. marts 2010

Interviewet i den omtalte avis er mildest talt rystende. Som læser kan man ikke lade være med at undre sig over, hvorfor journalisten har tilladt den interviewede at snakke løs med så dårlige påstande som journalisten uden større besvær har kunne afprøve rigtigheden af og som journalisten tillader helt uden det mindste krav om dokumentation for de påståede usandheder. Er det virkelig avisens accepterede niveau for journalistisk arbejde?

Befolkningen 2010 - folketallet stiger atter

Grønlands Statistik
Tirsdag d. 23. marts 2010

Pr. 1. januar 2010 boede der 56.452 personer i Grønland. Befolkningen er steget med 258 personer i løbet af 2009. Dermed steg folketallet for første gang siden 2005. Stigningen findes i alle kommuner undtagen Kommune Kujalleq, hvor folketallet fortsat falder.
Tilknyttede tekster:

Så flyt dog for f…..

Niels Thomsen, Formand for Demokraterne
Mandag d. 22. marts 2010

For at opnå økonomisk selvbårenhed er det altafgørende, at vi bygger boliger de steder, hvor der er grundlag for økonomisk rentable erhvervsmuligheder. Vi skal have en fremadskuende og ambitiøs boligpolitik, som gør op med tilskudssamfundet. Vi skal ikke blot bygge boliger ud fra betragtninger om enten lokale interesser eller nuværende behov.

Pristallene pr. 1. januar 2010

Grønlands Statistik
Fredag d. 19. marts 2010

Den samlede halvårlige stigning i forbrugerprisindekset skyldes i høj grad en stigning i fødevarepriserne. Fødevarer steg med 1,9 pct. i andet halvår 2009. Fødevarepriserne vægter 24,1 pct. i det samlede forbrugerprisindeks, og har stor betydning for beregningen af det samlede forbrugerprisindeks.
Tilknyttede tekster:

Grønland opnår gode resultater under COP15 CITES vedrørende isbjørne

Amalie Jessen
Fredag d. 19. marts 2010

Ved den tekniske behandling af USA’s forslag om oplistning af isbjørn fra Liste II til Liste I blev forslaget nedstemt med 62 nej-stemmer, 48 ja-stemmer samt 11 der stemte hverken for ja eller nej. Afstemningen kræver et flertal på 60 %.

Red Arctic Umiaq Line A/S ud af den lukningstruende situation

Finn Karlsen, Medlem af Landstinget for Atassut
Gerhardt Petersen, Vikar i Landstinget for Steen Lynge, Atassut
Torsdag d. 18. marts 2010

Såfremt Air Greenland A/S fortsat vil afhænde sit medejerskab af selskabet, skal vi opfordre landsstyret til at tilbagekøbe aktierne og arbejde for at overlade selskabets drift til Royal Arctic Line A/S.

Landsstyrets pålæg til cheferne for selvstyrets nettostyrede virksomheder om deres adgang til at udtale sig

Ombudsmanden
Tirsdag d. 16. marts 2010

Resultatet af undersøgelsen blev, at Ombudsmanden fandt, at pålægget til de tre chefer alene angik deres adgang til at udtale sig på virksomhedens vegne, men ikke havde til hensigt at begrænse deres adgang til at udtale sig som privatpersoner. Ombudsmanden fandt, at et sådant pålæg om at udtale sig på virksomhedens vegne var lovligt, idet der tillige ikke var grund til at tro, at pålægget hvilede på usaglige hensyn.
Tilknyttede tekster:

Samarbejdsaftalen vedrørende udsatte børns vilkår udformes

Departementet for Sociale Anliggender
Fredag d. 12. marts 2010

Et andet vigtigt emne er indberetning og registrering af børn- og unge, der er anbragt uden for hjemmet i familiepleje eller døgninstitution, hvor der skal undersøges og afklares om det danske registreringssystem kan tilpasses, sådan at det kan anvendes i Grønland. I dag har man ikke et præcist tal for, hvor mange der er anbragt uden for hjemme og der vanskeliggør det at vide om tiltag på området gør en forskel.

Polarbibliotekets overlevelse sikret

Departementet for Kultur Uddannelse Forskning og Kirke
Torsdag d. 11. marts 2010

Polarbiblioteket består af samlinger fra både Afdeling for Eskimologi og Arktiske Studier samt Arktisk Institut, og dækker områderne humaniora, samfundsvidenskab og naturvidenskab. Biblioteket indeholder ca. 35.000 titler, herunder bøger, småtryk og tidsskrifter.

Stop Jeres ydmygelse af den grønlandske menighed!

Gerhardt Petersen, Vikar i Landstinget for Steen Lynge, Atassut
Tirsdag d. 9. marts 2010

Et af de efterhånden adskillige tegn på Jeres manglende vilje til at lytte til befolkningen er at I har budt den grønlandske befolkning modstridende signaler om den kirkelige virksomhed i Danmark. Det er yderst ubetryggende at I på den måde bliver ved med at ydmyge den grønlandske menighed!

Ligestilling er en samfundssag og ikke blot den enkeltes ansvar

Aqqaluaq B Egede, Landstingsmedlem for Inuit Ataqatigiit
Lørdag d. 6. marts 2010

I tilknytning til barnets fødsel er en god start på familielivet, afgørende for barnets senere opvækst og det er normalt, at forældrene udnytter retten til barselsorlov de første måneder af et barns liv. Til trods for at forældre i dag også har adgang til en fleksibel fordeling af forældreorloven, er det i de fleste tilfælde moderen til barnet som tager den længste orlovsperiode.

Inkompetence på kysten

Hermann Berthelsen, Borgmester, Qeqqata Kommunia
Jess Svane, Borgmester i Qaasuitsup Kommunea
Simon Simonsen, Borgmester i Kommune Kujalleq
Lørdag d. 6. marts 2010

”Er Transportkommissionens medlemmer og rådgivere faglig kompetente, når de i 2007 mente, at en tunnel fra Nuuk by til Akia kunne anlægges for 850-1.100 mio. kr.”, spørger borgmester Hermann Berthelsen. ”Året efter kom et forskningsskib tilfældigvis forbi, og så var den tunnel vist aflyst.”

Grønlandsk hvalfangst og kvoter for traditionel hvalfangst

Ane Hansen, Borgmester, Kommune Qeqertalik
Fredag d. 5. marts 2010

Såfremt medlemslandene af IWC ikke kan skelne mellem indenrigspolitik og overholdelse af konventionen, ser Grønland ikke nogen fremtid for IWC eller for Grønlands medlemskab af denne organisation og kan kun have ondt af de øvrige lande, der får deres kvoter til traditionel hvalfangst fra IWC, for alt det, der er sket for Grønland det sidste par år, kan også ske for dem. Uden Grønland og andre oprindelige folkeslag i IWC, vil organisationen miste sin eksistensberettigelse og anseelse.

Grønland er da et dejligt land – eller hvad?

Andreas Uldum, landsstyremedlem for Finanser og Råstoffer, formand for Demokraterne
Fredag d. 5. marts 2010

Et eller andet sted er der noget, der ikke stemmer. Faktum er jo, at vi i disse år oplever, at vi bliver færre og færre indbyggere. Og det er ikke kun tilkaldt arbejdskraft, der flytter hjem igen. Der er desværre tale om, at en hel del af os - der går under betegnelsen det grønlandske folk - flytter væk for at søge lykken et andet sted. Hvordan kan det mon være?

Deltagelse I IWC’s internationale møde om Grønlandske kvoter

Departementet for fiskeri fangst og Landbrug
Torsdag d. 4. marts 2010

Grønland vil på særmødet i 4.-5. marts præsentere sit forslag om krav på 10 pukkelhvaler pr. år i 2010-2012 samt en kvote på 178 vågehvaler til Vestgrønland i 2010-2012. Grønland har ikke haft pukkelhvalkvote siden 1986

Bogstøtte til de studerende

Niels Thomsen, Formand for Demokraterne
Tirsdag d. 2. marts 2010

Demokraterne mener, at vi er nødt til at prioritere de studerende endnu mere end tilfældet er i dag. De nuværende studerende er i høj grad dem, der skal føre vort land gennem fremtidens store udfordringer. Vi har ganske enkelt ikke råd til, at de dropper deres uddannelser på grund af økonomiske problemer og vi har heller ikke råd til, at de dumper deres eksamener, fordi de ikke har penge nok på kontoen til at anskaffe sig de relevante undervisningsmaterialer.

Efterskole til Tasiilaq

Justus Hansen, Medlem af Landstinget for Demokraterne
Tirsdag d. 2. marts 2010

Derudover er det værd at tage med i betragtning, at en efterskole i Tasiilaq ville have gode forudsætninger for at tilbyde et internationalt udsyn. En idé kunne være at fokusere på sprog med intensiv undervisning i engelsk. Dette kunne kombineres med studieture til engelsksprogede lande via Island, der som bekendt er forbundet med Østgrønland på grund af Air Icelands satsning på Østgrønland.