Ligestilling er en samfundssag og ikke blot den enkeltes ansvar

I tilknytning til barnets fødsel er en god start på familielivet, afgørende for barnets senere opvækst og det er normalt, at forældrene udnytter retten til barselsorlov de første måneder af et barns liv. Til trods for at forældre i dag også har adgang til en fleksibel fordeling af forældreorloven, er det i de fleste tilfælde moderen til barnet som tager den længste orlovsperiode.

Lørdag d. 6. marts 2010
Aqqaluaq B Egede, Landstingsmedlem for Inuit Ataqatigiit
Emnekreds: Børns vilkår, Sociale spørgsmål.

Tiden er moden til at sikre, at faderens ret til barselsorlov i forbindelse med fødsel og adoption, forlænges til 6 uger.

I tilknytning til barnets fødsel er en god start på familielivet, afgørende for barnets senere opvækst og det er normalt, at forældrene udnytter retten til barselsorlov de første måneder af et barns liv. Til trods for at forældre i dag også har adgang til en fleksibel fordeling af forældreorloven, er det i de fleste tilfælde moderen til barnet som tager den længste orlovsperiode.

Ligestilling er en samfundssag og ikke blot den enkeltes ansvar.

Inuit Ataqatigiit har været med til at forlænge kvinders barselsorlov. For indeværende har en kvinde ret til orlov på grund af graviditet, når der skønnes at være 2 uger til fødslen og indtil 15 uger efter fødslen. Ved fødsel af to eller flere samtidigt fødte børn forlænges kvindens orlov med yderligere 4 uger.

I dag har en far ret til barselsorlov i 3 uger efter barnets fødsel.

Det skal understreges at disse orlovsperioder gennem de seneste år ikke har været tidsmæssigt ændret, men vi mener at tiden nu er inde til at justere heri for så vidt angår faderens orlovsrettigheder. Inuit Ataqatigiit finder derfor nu, at faderens ret til barselsorlov i forbindelse med fødsel og adoption bør forlænges til 6 uger.

Forlængelsen vil øge fædrenes deltagelse i børneomsorgen og derudover også give mænd bedre muligheder for at knytte varige bånd til deres børn og dermed styrke en god start på familielivet.

For nuværende er der iværksat en række gode politiske initiativer, blandt andet en forbedret rådgivningsindsats overfor vordende forældre. Der hersker ingen tvivl om, at en forlængelse af faderens ret til barselsorlov også vil komme hele samfundet til gavn.

I Island udgør faderens ret til barselsorlov 1/3 af hele orlovsperioden. Set i forhold hertil, hvad bør vi så gøre her i landet?

Inuit Ataqatigiit mener i den forbindelse at en forlængelse af faderens ret til barselsorlov fra de nuværende 3 uger til 6 uger vil være et godt udgangspunkt.