Grønlandske børn i Danmark klarer sig godt

Grønlandske børn, der bor i Danmark, trives lige så godt som jævnaldrende danske børn. De fleste betegnes som danske af deres forældre, og kun få taler grønlandsk. Det viser en undersøgelse fra SFI, der før første gang zoomer ind på grønlandske børns vilkår og trivsel i Danmark.

Fredag d. 26. marts 2010
SFI Det nationale forskningscenter for Velfærd  
Emnekreds: Børns vilkår, Grønlændere i Danmark.

Grønlandske børn, der bor i Danmark, trives lige så godt som jævnaldrende danske børn. De fleste betegnes som danske af deres forældre, og kun få taler grønlandsk. Det viser en undersøgelse fra SFI, der før første gang zoomer ind på grønlandske børns vilkår og trivsel i Danmark.

Det går hverken værre eller bedre for flertallet af grønlandske børn i Danmark, når man sammenligner med danske børn. Både i skolen og i fritiden, og når man ser på familiens ressourcer og problemer, ligner de grønlandske børn stort set de danske.

I undersøgelsen bliver 639 børn, som alle er mellem tre og 14 år, sammenlignet med både danske børn i Danmark og grønlandske børn i Grønland. På alle de områder, hvor de bliver sammenlignet, ligner børnene mere de danske end de grønlandske jævnaldrende.

Børnene klarer sig bedre end de grønlandske børn i Grønland, hvad angår problemer i skolen, og relationer til kammeraterne.

Ser deres børn som danske
Størstedelen af de grønlandske børn i Danmark – 65 procent – betegnes som danske af deres mor. Det uanset, om mødrene selv er født og opvokset i det ene eller det andet land. Også sprogmæssigt tyder undersøgelsen på en dansk livsform. 69 procent af børnene taler slet ikke grønlandsk.

”Det har undret mig, at så stor en andel af børnene overhovedet ikke taler grønlandsk. Forklaringen er formentlig, at de fleste børn i undersøgelsen har både en grønlandsk og en dansk forælder. De er derfor i lige så høj grad danske som grønlandske, og forældrene har så valgt, at de skal etablere sig som danskere”, siger Else Christensen fra SFI, som har gennemført undersøgelsen.

De mest udsatte har to grønlandske forældre
I den gruppe, hvor begge forældre er grønlandske, er der en større andel børn, der har det svært, ligesom flere af forældrene i denne gruppe er dårligt stillet med få ressourcer og mange personlige problemer.

Det er første gang, at der er blevet lavet en systematisk undersøgelse af, hvor mange børn af grønlandske forældre, der bor i Danmark, og hvordan de lever.

Du kan læse rapporten her: Grønlandske børn i Danmark