Dummere end politiet tillader

Allerede i overskriften viser Hr. Thomsen, at han ikke aner, hvad der er op og ned på internationale begreber og rettigheder. Apartheid, som han slynger om sig med, er et system, der straffer folk for deres race. Ikke for, at de ikke gider lære sig deres eget lands officielle sprog.

Tirsdag d. 30. marts 2010
Malik Berthelsen, Borgmester i Qeqqata Kommunia
Emnekreds: Sprog.

Demokraternes politiske ordfører har i AG et indlæg i debatten om det grønlandske sprog, som med et godt dansk udtryk, simpelthen er ”dummere end politiet tillader”. Allerede i overskriften Ingen apartheid i Grønland, tak viser Hr. Thomsen, at han ikke aner, hvad der er op og ned på internationale begreber og rettigheder. Apartheid, som han slynger om sig med, er et system, der straffer folk for deres race. Ikke for, at de ikke gider lære sig deres eget lands officielle sprog. En neger kan nu engang ikke lære at blive en hvid mand, Hr. Thomsen. Apartheid har simpelthen intet med den grønlandske sprogdebat at gøre, og det er skamløst at bruge et system, der har gjort så mange uskyldige mennesker ondt, i denne debat. På samme måde handler de grundlæggende menneskerettigheder altså ikke om, hvorvidt et mindretal, der ikke vil lære sig deres eget lands sprog, skal have positiv særbehandling til evig tid. I ethvert samfund, kræves der bestemte indsatser, for at man kan deltage i samfundets ledelse på lige fod med resten af kollektivet. For eksempel at man betaler sin skat og overholder landets love. Er det også demokraternes opfattelse, at dem der bliver straffet for brud på disse krav i Grønland er udsat for apartheid og krænkelse af deres menneskerettigheder?

Med den nuværende sprogpolitik er konsekvensen faktisk, at de eneste der, der virkelig bliver straffet, er de borgere, der kun kan landets officielle sprog, altså Grønlandsk. For de må affinde sig med en ringere service fra selvstyret ledere, samtidig med, at de skal betale for mindretallets dyre tolkebehov med deres skattepenge. Er det rimeligt? Og skal det bare fortsætte? Fordi nogle få medlemmer i IA og Demokraterne ikke har fået lært vores officielle sprog, flertallets sprog, folkets sprog, den grønlandske kulturs egen stemme – men alligevel gerne vil bestemme over os andre?

Denne debat handler ikke om de fire medlemmer af Landstinget, der i dag ikke kan tale landets sprog. Siumuts forslag er udformet, så det giver dem rigelig tid til at lære det grønlandske sprog. I det hele taget hviler vores forslag på, at der skal skabes bedre muligheder for at lære grønlandsk. Og på en accept af, at der må gå nogle år, inden sprogkravet træder i kraft. På trods af den status, grønlandsk allerede har som landets eneste officielle sprog. Så alle får tid og mulighed for at lære det. Vi tror endda, at næsten alle borgere her i landet faktisk rigtig gerne vil kunne grønlandsk. Det skal vi selvfølgelig hjælpe dem med. Så at forsøge at fremstille de fire dansksprogede medlemmer af dagens landsting som martyrer i denne debat, sådan som Niels Thomsen forsøger, er faktisk det eneste eksempel i debatten på den ”følelsesporno”, som Niels Thomsen åbenbart gerne vil svælge i.

Og så til sidst, Hr. Thomsen. Vi i Siumut er ikke det mindste kede af at være stolte af vores grønlandske nation og af vores grønlandske sprog. At hyle op om det, som du gør, siger mere om den, der hyler, end om dem, der har respekt for deres land og den kultur, deres folks identitet hviler på. Demokraternes holdning i denne sag er for øvrigt helt på linie med de sovjetrussiske borgere og deres efterkommere, der stadig bor i Estland, Letland og Litauen. Bare så læserne er klar over, hvem Demokraterne er i kategori med i denne sag. Så kald os bare grønlands nationalistiske parti – og husk venligst samtidig på, at det at være international uden at være national er lig med kun at være inter! Og det er vel præcis, hvad Demokraterne er.

PS For resten – hvad med færøsk – er det også et helt ok sprog i Landstinget? Det er jo også en del af rigsfællesskabet og der bor da også færinger i Grønland.