Grønland består af både byer og bygder

Vi har tidligere hørt det fra koalitionspartneren til landsstyret, demokraterne og nu hører vi det også fra GA. Man mener, at bygder og yderdistrikter belaster samfundet økonomisk og kan i sidste ende være årsag til at samfundet ikke kan være økonomisk selvbærende og at man derfor må lave prioriteringer således de mere økonomisk belastende skal lukkes ned.

Tirsdag d. 30. marts 2010
Aleqa Hammond, Medlem af Folketinget for Siumut
Emnekreds: Bosætning, Økonomi.

Vi har tidligere hørt det fra koalitionspartneren til landsstyret, demokraterne og nu hører vi det også fra GA (Selvstændighed - En enorm opgave, men ikke håbløs). Man mener, at bygder og yderdistrikter belaster samfundet økonomisk og kan i sidste ende være årsag til at samfundet ikke kan være økonomisk selvbærende og at man derfor må lave prioriteringer således de mere økonomisk belastende skal lukkes ned. Når det drejer sig om et samfund kan man ikke opdele befolkningen i landet i kategorier som lønsomme og ikke-lønsomme.

Det er vigtigt, at man går realistisk til værks. Uanset hvad man mener om bygder og yderdistrikter, er det en kendsgerning at sådan er Grønland nu befolket. Sådan har vi bestemt os for at bo. Den vigtigste tilgang i at regere et samfund er, at sikre at alle i landet –uanset om de bor i bygder eller yderdistrikter – bliver medinvolveret i nye muligheder, bliver behandlet med respekt, bliver behandlet som indbyggere af landet og de skal behandles som borgere i dette samfund på lige fod med alle andre. Man kan ikke opdele en befolkning i dem som er mere lønsomme og dem som ikke er det.

Lande som betragter sig selv som civiliserede samfund opdeler ikke deres befolkning i økonomiske kategorier. I ethvert samfund er der altid nogle som klarer sig bedre økonomisk end andre, og det er helt naturligt. Det betyder ikke, at man så lukker visse samfunde ned fordi de er til belastning. Hvor i verden har man hørt om lande som består af byer og bygder som alle er lønsomme?

Udviklingen i samfundet skal ses som en helhed og udvikles efter landets og befolkningens muligheder. Der vil altid være nogle som klarer sig bedre end andre, men det betyder ikke, at man så skal lukke visse steder ned fordi de er til belastning for samfundet. Vi skal behandle vores borgere med respekt, arbejde for at styrke deres muligheder for at klare sig bedre og medinddrage dem i de beslutninger der vedrører dem og deres muligheder.