Grønlands klimamål accepteret af Danmark

Udledningen fra det civile samfund dækker over private og offentlige aktiviteter i Grønland og forpligtelser om nedbringelse af udledningen dækker derfor kun disse. I reduktionsmålene for 2013-2020 er kommende energi-intensive industrier og mulige mineral- og olieaktiviteter ikke inkluderet.

Tirsdag d. 20. april 2010
Kuupik Kleist, medlem af Landstinget for Inuit Ataqatigiit  
Emnekreds: Klima.

Den danske Regerings Økonomiudvalg har accepteret Grønlands klimamål, der blev udmeldt før afholdelsen af FN´s klimatopmøde, COP 15, i december i København. Dette blev meddelt til landsstyret af den danske Klima- og Energiminister Lykke Friis i et brev af 7.april 2010.

I brevet orienterer Lykke Friis landsstyret om, at den danske Regering har fremsendt et brev til FN´s Sekretariat for Klimaændringer (UNFCCC), hvori det understreges at Grønland og Færøerne som ikke-medlemmer af EU ikke er underlagt Danmarks og dermed EU´s klima-forpligtelser.

I brevet underrettes FN´s Sekretariat for Klimaændringer om, at landsstyret i Grønland har opstillet reduktionsmål for CO 2-udledningen for det civile samfund fra 2013-2020. Udledningen fra det civile samfund dækker over private og offentlige aktiviteter i Grønland og forpligtelser om nedbringelse af udledningen dækker derfor kun disse. I reduktionsmålene for 2013-2020 er kommende energi-intensive industrier og mulige mineral- og olieaktiviteter ikke inkluderet.

- Det er med aftalen sikret, at vi selv definerer vores fremtidige klimamål, siger Formand for landsstyret Kuupik Kleist.

I brevet til FN´s Sekretariat for Klimaændringer anmodes direktøren Ivo de Boer om, at kommunikere meldingen fra Danmark videre i FN-systemet samt offentliggøre den på Sekretariatets hjemmeside.