Tillægsbevillingslov 2009 - Demokraternes ordføreindlæg ved 1. behandling

Fra Demokraterne finder vi det uholdbart, at en stor del af det omtalte beløb angår tilskud til aktieselskaber. Således bevilgede Finansudvalget 8 mio. kr. til Great Greenland A/S. Great Grenlands meget anstrengte økonomiske situation skyldes, at salget af sælskind er meget stærkt begrænset, hvorfor der sker en lageropbygning i virksomheden. Dette er uholdbart. Derfor vil vi fra Demokraterne opfordre landsstyret til at finde en løsning på problemet. Demokraterne er af den opfattelse, at såfremt det viser sig, at der i fremtiden ikke vil være et marked for sælskind, at selskabet bør afvikles.

Torsdag d. 22. april 2010
Niels Thomsen, Formand for Demokraterne
Emnekreds: Finanslov, Forårssamling 2010, Sundhedsvæsenet, Økonomi.

© an

Det fremgår af loven om Grønlands Selvstyres budget, at en ansøgning om nye eller ændrede bevillinger alene må omfatte dispositioner, som ikke kunne forudses ved udarbejdelsen af finansloven. Det er altså et direkte krav, at en merudgift skal have været uforudsigelig.

Finansudvalgets beslutningskompetence begrænser sig til sager, der er uforudsete, hastende og som ikke tåler udskydelse. Desværre er det ikke alle sager, som lever op til disse kriterier.

Som det fremgår af nærværende Forslag til Tillægsbevillingslov for 2009, så har Landstingets Finansudvalg i 2009 godkendt ansøgninger fra landsstyret på i alt 694,3 millioner kroner. De 694,3 millioner kroner bør altså være et udtryk for uforudsigelige udgifter.

Lad det være sagt med det samme; Demokraterne finder det stærkt uheldigt, at uforudsigelige udgifter andrager hele 694,3 millioner kroner. Vi skal derfor på det kraftigste opfordre det nuværende landsstyret til at budgettere realistisk, så det fremover udelukkende vil være reelt uforudsigelige udgifter, som ønskes behandlet af Landstingets Finansudvalg.

Fra Demokraterne finder vi det uholdbart, at en stor del af det omtalte beløb angår tilskud til aktieselskaber. Således bevilgede Finansudvalget 8 mio. kr. til Great Greenland A/S. Great Grenlands meget anstrengte økonomiske situation skyldes, at salget af sælskind er meget stærkt begrænset, hvorfor der sker en lageropbygning i virksomheden. Dette er uholdbart.

Derfor vil vi fra Demokraterne opfordre landsstyret til at finde en løsning på problemet. Demokraterne er af den opfattelse, at såfremt det viser sig, at der i fremtiden ikke vil være et marked for sælskind, at selskabet bør afvikles.

Finansudvalget bevilgede et kapitalindskud på 250 mio. kr. samt et såkaldt ansvarligt lånekapital på 250 mio. kr. til Royal Greenland. Dette skete som følge af finanskrisens uheldige følgevirkninger og selskabets uoptimale muligheder for at køre på kommercielt vilkår. Demokraterne er af den opfattelse, at dette er et tydeligt eksempel på det uheldige ved, at vi som samfund ejer selskaber, der burde producere og eksistere på markedsbetingelser, i stedet for at opfylde politiske ønsker om at føre socialpolitik gennem erhvervspolitik.

Er man opdraget til at sætte tæring efter næring, og kender man i øvrigt til Budgetloven, så har landsstyrets adfærd været bekymrende gennem en hel del år. Demokraterne forlanger, at landsstyret fremover vil holde sig til at ansøge om tillægsbevillinger i sager, der opfylder budgetlovens krav. Det er ikke og kan aldrig blive Finansudvalgets opgave at dække over landsstyrets pludselige behov på tværs af enhver form for prioritering.

Demokraterne vil derfor opfordre landsstyret til at prioritere alle kendte ønsker på den kommende Finanslov, så vi undgår, at Finansudvalget gang på gang skal bruge sin tid på at behandle ansøgninger fra landsstyret, som for visse ansøgningers vedkommende er på kant med budgetlovens krav om uforudsigelighed.

Med disse bemærkninger godkender Demokraterne forslag til tillægsbevillingslov for 2009 og henviser forslaget til behandling i Finansudvalget.