Stort råolieudslip i havet ved USA - kunne det ske ved Grønland?

Forhåbentligt sker en sådan stor havmiljøkatastrofe aldrig i den sårbare arktiske natur ved Grønland, men skulle Grønlands Selvstyre, samt de respektive kommuner, nu alligevel med rettidigt omhu tage passende forholdsregler på området, kunne det måske gøres uden de helt store omkostninger.

Onsdag d. 28. april 2010
Bjarne Rasmussen    
Emnekreds: Miljø og natur, Råstoffer.

I disse dage kæmper den amerikanske kystvagt, samt rigtigt mange tilkaldte skibe, med at afværge en potentiel usædvanlig stor havmiljøkatastrofe forårsaget af en katastrofal ulykke på boreplatformen Deepwater Horizon i Den Mexicanske Golf

Situationen i havet ved USA minder betænkeligt meget om den fiktive offshore havmiljøkatastrofe ved Grønland, som jeg beskrev den sidste år i den fiktive historie Arctic Care I.

Forhåbentligt sker en sådan stor havmiljøkatastrofe aldrig i den sårbare arktiske natur ved Grønland, men skulle Grønlands Selvstyre, samt de respektive kommuner, nu alligevel med rettidigt omhu tage passende forholdsregler på området, kunne det måske gøres uden de helt store omkostninger på følgende vis:

Selvstyrets eget rederi Royal Arctic Bygdeservice A/S skal snart have bygget nye skibe, der mig bekendt kan medføre 20’ containere.

Disse nye bygdeskibe kunne således tilkaldes og medvirke aktivt i det grønlandske havmiljøberedskab under en havmiljøkatastrofe i Selvstyrets geografiske ansvarsområde - ved fx:
[#
at flytte 20’ DC containere med bekæmpelsesmateriel fra depoter i Grønland, eller fra havne lokationer i grønlandske byer hvor fly er landet med bekæmpelsesmateriel fra fx Danmark og/eller Canada - til selve lokationen for Forureningskatastrofen.

at flytte tomme 20’ tankcontainere fra depoter i Grønland, og/eller fra containerhavne i grønlandske byer - til lokationen for Forureningskatastrofen.

at medbringe SWORC olieopsamlingsbåd i 20’ container

at udlægge flydespærringer på Forureningskatastrofe lokationen

at agere som ”RAB moderskib” for opsamlingsbåden SWORC* . Olien opsamles af SWORC* og tømmes over i de tomme 20’ tankcontainere på RAB ”moderskibet” .

Når disse 20’ tankcontainere er fyldte om bord i ”RAB moderskibet” kan de sejles til grønlandsk havn for destruktion af indholdet. Alternativt kan oceangående containerskibe laste disse fyldt 20’ tankcontainere på normal vis i grønlandsk containerhavn, og derpå sejle dem til havn i Canada/Island/Danmark for destruktion af indholdet.

SWORC* oliopsamlingsbåd udviklet af Sworc AS og
skibsdesign firmaet Knud E Hansen