Forslag om en redegørelse om fordele og ulemper ved evt. hel eller delvis privatisering af Royal Greenland A/S

For så vidt angår disse aktieselskaber indebærer bestemmelser i aktieselskabsloven, at der er fastlagt en opgavefordeling mellem aktionær og bestyrelse. Bestyrelsen skal udstikke rammer for selskabets direktion med hensyn til at drive virksomheden bedst muligt, udarbejdelse af selskabsstrategier, direktions ansættelse mv.

Fredag d. 30. april 2010
Kuupik Kleist, medlem af Landstinget for Inuit Ataqatigiit  
Emnekreds: Erhverv, Forårssamling 2010, Royal Greenland i krise, Økonomi.

Forslag til landstingsbeslutning om at landsstyret pålægges at fremlægge en redegørelse om fordele og ulemper ved evt. hel eller delvis privatisering af Royal Greenland A/S til Landstingets efterårssamling.

(Medlem af Landstinget Ruth Heilmann, Siumut)

Svarnotat ved 1. Behandling
Indledningsvist vil jeg gerne takke medlem af Landstinget, Ruth Heilmann, Siumut for beslutningsforslaget. Landsstyret ser med velvilje på, at kunne diskutere, hvad vores ønsker er til de helt og delvist selvstyreejede selskaber i fremtiden; herunder såvel opgaver som ejerskab.

Imidlertid mener landsstyret principielt ikke, at de enkelte aktieselskabers strategi- og handlingsplaner, eventuelle privatiseringsforslag eller lignende strategiske og forretningsmæssige overvejelser, egner sig til debat i Landstinget.

For så vidt angår disse aktieselskaber indebærer bestemmelser i aktieselskabsloven, at der er fastlagt en opgavefordeling mellem aktionær og bestyrelse. Bestyrelsen skal udstikke rammer for selskabets direktion med hensyn til at drive virksomheden bedst muligt, udarbejdelse af selskabsstrategier, direktions ansættelse mv. Aktionæren, altså Grønlands Selvstyre, har via sin stemmeret på generalforsamlingen, mulighed for at vælge eller afskedige bestyrelsesmedlemmer, såfremt disse ikke lever op til forventningerne.

Ejeren, Grønlands Selvstyre, har ikke mulighed for at diktere hvilke driftsmæssige beslutninger selskabet skal tage. Disse beslutninger skal en bestyrelse og direktion varetage og dermed opnås armslængde princippet, hvor politisk indflydelse holdes væk fra driftsmæssige beslutninger i en virksomhed.

At debattere et så vitalt område som ejerskabsstruktur i et aktieselskab i Landstinget, ville kunne skabe unødig nervøsitet hos både selskabets ansatte, kunder og ikke mindst finansielle partnere. Derfor vil landsstyret tage initiativ til at sende en fortrolig redegørelse om Royal Greenland A/S til Finansudvalget, som så kan drøfte netop dette selskab for lukkede døre.

Landsstyret ser frem til en god principiel overordnet debat om hvilke opgaver, der bedst løses i offentlig regi, og hvilke der bedst løses i privat regi; herunder også i de helt og eller delvist selvstyreejede aktieselskaber. Såfremt der også måtte være ønske om at drøfte de nettostyrede selskaber, vil dette ligeledes være det rette dagsordenspunkt at gøre dette på i forbindelse med efterårssamlingen 2010.

De fire forslag fra forslagsstilleren med hensyn til, hvad der skal sikres ved eventuelle privatiseringsplaner, kan således indgå i Landstingets videre drøftelser.

Forslaget indstilles derfor i sin nuværende form til forkastelse.