Landstingsrevisorerne

Forslag til landstingsbeslutning om, at sekretariatsfunktionen af udvalget for revision af landskassen regnskaber erstattes af et Landsrevisionsinstitut ledet af en Landsrevisor, på samme måde som man i de andre dele af Rigsfællesskabet har en Landsrevisor på Færøerne og en Rigsrevisor i Danmark.

Fredag d. 30. april 2010
Andreas Uldum, landsstyremedlem for Finanser og Råstoffer, formand for Demokraterne
Emnekreds: Finanslov, Forårssamling 2010, Landstinget.

Forslag til landstingsbeslutning om, at sekretariatsfunktionen af udvalget for revision af landskassen regnskaber erstattes af et Landsrevisionsinstitut ledet af en Landsrevisor, på samme måde som man i de andre dele af Rigsfællesskabet har en Landsrevisor på Færøerne og en Rigsrevisor i Danmark. Det foreslås endvidere, at medlemmerne af Landstingets Revisionsudvalg fremover udpeges for hele den aktuelle valgperiode, og at udvalget omdøLandstingetbes til ”Inatsisartut-revisorerne”.

(1. behandling)

Demokraterne har siden partiets stiftelse kæmpet hårdt for, at revisionen af Landskassens Regnskaber gøres upolitisk og saglig. Den nuværende ordning har vist sig mangelfuld, da et politisk flertal gentagende gange har set igennem fingre med lovovertrædelser, da de – måske – havde fået besked på dette af deres politiske bagland. Dette er selvsagt uhensigtsmæssigt og er helt sikkert med til at give politikerlede i befolkningen.

Demokraterne mener, at det er bydende nødvendigt, at medlemmerne af revisionsudvalget udpeges for hele valgperioden uden risiko for at kunne afsættes. Løsningen er etableringen af en upolitisk Landsrevision, som det også foreslås af forslagsstilleren.

Revisionsudvalget var i foråret 2008 på Færøerne for at studere den færøske Landsrevision og deres system. Her var det indtrykket, at hele revisionsudvalget dengang var imponeret over den måde, som revisionen kørte på.

På et møde med det færøske Landsstyremedlem for Økonomi blev der spurgt, i hvor høj grad Landsstyret respekterede anbefalinger fra Landsrevisionen. Svaret var, at Landsstyret nærmest betragtede Landsrevisorerens anbefalinger som lov og altid fulgte dem til punkt og prikke.

Denne respekt for revisionen kunne vores eget landsstyret lære rigtig meget af.

En anden stor forskel på vores system og Færøernes var den åbenhed, der var i systemet. Enhver færing kan på internettet følge med i Landsstyrets og Departementernes daglige forbrug af penge. Forbrug bliver opdateret allerede dagen efter. På den måde kunne pressen og dermed befolkningen få et godt indblik i, hvordan Landsstyret forvaltede de penge, der tilhører borgerne og ikke Landsstyret.

Samtidig kunne Landsrevisionen følge med i det daglige forbrug og dermed allerede på et tidligt tidspunkt reagere og fremsende en forespørgsel til Landsstyret, såfremt det var åbenlyst, at de var på vej til at overskride budgettet. Her i Grønland kan der gå mere end et år, før Revisionsudvalget opdager, at der er sket en budgetoverskridelse.

Demokraterne mener, at pengene til en uafhængig Landsrevision vil være givet rigtig godt ud. Vi er sikre på, at det vil tvinge landsstyret til at føre en mere ansvarlig politik, hvor der er respekt for love og vedtægter. Det giver naturligvis også i sig selv besparelser, at føre en ansvarlig økonomisk politik uden budgetoverskridelser.

I dag må det beklageligvis konstateres, at Landstingets revisionsudvalg ofte agerer som landsstyrets forlængede arm. Det ses tydeligt ved de manglende konsekvenser af alle de kritikpunkter i udvalgets årlige betænkning, hvor karakteren “yderst kritisabelt” anvendes uden, at det får konsekvenser for landsstyret.

Demokraterne betragter dette forslag som afgørende for, at respekten for landsstyret og Landstinget kan genetableres i befolkningens øjne.

Demokraterne skal uden yderligere ophold udtale sin støtte til forslaget og henvise det til behandling i Formandskabet.