Midler til anlægsprojekter i bygder og yderdistrikter

På baggrund af at boligmanglen især i Qaanaaq og Kullorsuaq er så stor, er der godkendt at Qaasuitsup Kommunia tilbydes i alt 12 kommunale byggesæt med mandetimetilskud. Det fordeles med 4 byggesæt til Qaanaaq og 8 byggesæt til Kullorsuaq. Bevillingen hertil udgør 11 mio. kr.

Onsdag d. 5. maj 2010
Jens B. Frederiksen, landstingsmedlem og formand for Demokraterne
Emnekreds: Boliger, Bosætning, Bygder.

Finansudvalget har på sit møde den 29. april 2010 imødekommet landsstyrets ønske om at frigive midler til igangsættelse af en række anlægsprojekter i bygder og yderdistrikter.

På baggrund af at boligmanglen især i Qaanaaq og Kullorsuaq er så stor, er der godkendt at Qaasuitsup Kommunia tilbydes i alt 12 kommunale byggesæt med mandetimetilskud. Det fordeles med 4 byggesæt til Qaanaaq og 8 byggesæt til Kullorsuaq. Bevillingen hertil udgør 11 mio. kr.

- I 2010 leveres fundament og råhus mens installationer og aptering mv. leveres i 2011. Herved sikres at materialerne ikke tager skade ved vinteropbevaring og ikke leveres før der reelt er brug for dem, siger Medlem af landsstyret for Boliger, Infrastruktur og Trafik Jens B. Frederiksen.

Yderligere er der frigivet 29 mio. kr. til skolerenoveringer- og udvidelser i Upernavik Kujalleq, Iginniarfik og Nuussuaq. Spørgsmålet om hvilke bygdeskoler der skal prioriteres til igangsætning er afklaret ved en prioritering taget af landsstyremedlem for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke samt dennes administration. Ved udarbejdelse af de årlige forslag til finanslovforslag; senest ved finansforslag 2010, sker der en justering af sektorplanen på baggrund af den nyeste viden om skoleforholdene.

Det er A/S Boligselskabet INI der varetager bygherreopgaven for Selvstyret på disse projekter.


Et tilbageblik
Kamikopstens billedkommentar:
Den sidste jordhytte, der står tilbage efter flytningen fra Uummannaq ved Thule Air Base © an 2000

Et af de huse, der blev bygget i Qannaaq som erstatningsbolig til de "tvangsforflyttede" fra Uummannaq
© an 2000