Efterværn - Demokraternes ordførerindlæg

Forslag til landstingsbeslutning om hjælp til børn og unge, således at unge i aldersgruppen 18 til 21 år, der har været anbragt udenfor hjemmet, sikres lovfæstede tilbud om efterværn.

Onsdag d. 5. maj 2010
Andreas Uldum, landsstyremedlem for Finanser og Råstoffer, formand for Demokraterne
Emnekreds: Børns vilkår, Forårssamling 2010.

Forslag til landstingsbeslutning om hjælp til børn og unge, således at unge i aldersgruppen 18 til 21 år, der har været anbragt udenfor hjemmet, sikres lovfæstede tilbud om efterværn.

Børn og unge som af den ene eller den anden grund er blevet anbragt på en institution eller hos en plejefamilie har som oftest oplevet nogle voldsomme ting i deres tilværelse. Der er derfor altid en grund til, at de er blevet anbragt udenfor hjemmet. Derfor er det yderst vigtigt at vi hjælper disse børn og unge, så de får de bedste forudsætninger for at få et godt liv, hvor de kan tage vare på sig selv. Hvis de unge mennesker selv bliver i stand til at tage vare på sig selv, vil det også have gavnlige eftervirkninger på resten af samfundet, da risikoen for at de kommer ud i problemer vil falde.

Når disse unge bliver 18 år er det meningen at de skal klare sig selv og ofte er denne tid meget hård for de unge, som stadig har brug for støtte og omsorg.

Demokraterne er derfor helt enige med forslagsstiller i, at denne gruppe unge som er mellem 18 og 21 år skal tilbydes udvidede muligheder for efterværn, således at de i længere tid kan have en fast base hos enten plejefamilien eller institutionen, som kan give dem den nødvendige støtte i form af personlig, finansiel eller uddannelsesmæssig art.

Som landstyremedlemmet for de sociale anliggender skriver i sit svarnotat er der allerede flere tiltag i gang på efterværnsområdet, dette hilser Demokraterne varmt velkomment. Landsstyremedlemmet skriver endvidere, at der allerede er afsat midler til kursusvirksomhed for de kommunale sagsbehandlere omkring efterværn. Resultatet af dette tiltag ser vi frem til.

Demokraterne har også hæftet sig ved landsstyres omfattende planer på børne- og unge området, som forventes at blive fremlagt til FM 2012. Demokraterne er særdeles betænkelige ved at lovgivningen først forventes at blive fremlagt på FM 2012, hvilket vi mener, er alt for langt ude i fremtiden, og vil derfor gerne spørge Naalakkersuisoq for sociale anliggende om hvad årsagen er til, at lovgivningen på børne- og unge området først forventes at udkomme i 2012?