Off-shore - Demokraternes ordførerindlæg ved 1. behandling

Det kommer forhåbentligt ikke som en overraskelse at Demokraterne mener at der er 3 steder hvor uddannelsesindsatsen må og skal intensiveres. De er folkeskolen, folkeskolen, og folkeskolen. Hvis folkeskole uddannelsen ikke er på højt fagligt niveau så kan vi ikke i længden regne med selv at besætte hovedparten af stillingerne i væksterhvervene og vi vil risikere at blive tilskuere til udviklingen i vores eget land.

Onsdag d. 5. maj 2010
Michael Rosing, medlem af Landstinget for Demokraterne
Emnekreds: Efterforskning, Forårssamling 2010, Uddannelse.

Hos Demokraterne bryder vi os ikke om kvotaordninger, ansættelser bør ske på kvalifikationer ikke på kvotaer. Vi mener derfor ikke at udefrakommende industrier skal tvinges til at ansætte en bestemt andel lokale i diverse mine eller industriprojekter. Men hvis vi har uddannet arbejdskraft til rådighed så vil de udenlandske firmaer foretrække at bruge lokal arbejdskraft når dette kan lade sig gøre.

Vi mener derfor at indsatsen fra Grønlands side må og skal ligge i uddannelsen af arbejdsstyrken. Her er der to forskellige tidsperspektiver, et kort og et langt. På kort sigt ville det være hensigtsmæssigt at omskole folk fra andre erhverv. Med tanke på den omstrukturering der efterhånden virker uomgængelig i fiskeriet vil dette betyde en massiv indsats i forhold til at omskole folk fra fiskeri og fangererhvervet. Vi mener at mange der nu ernærer sig som fiskere ville være ideelle arbejdere i en mine eller offshore industri. De er vant til at være væk hjemmefra i lange perioder, de er vant til at håndtere tungt grej i under vanskelige forhold. Og de er gode til i fællesskab at holde humøret højt når tingene går trægt.

Denne del af indsatsen vil vi komme nærmere ind på under behandlingen af punkt 128 der omhandler dette.

Vi mener dog at man skal gøre det klart for de udefrakommende firmaer at vi er et jagende folk og opfordre til at de udviser den fornødne fleksibilitet i planlægningen af arbejdsrytmen. De fleste af os ville nok være lidt træge ved at tage et job der krævede at vi var væk hjemmefra under hele jagtsæsonen. Den slags hensyn vil fremmede firmaer sikkert gerne tage, men det kræver at vi gør opmærksom på dem.

Hvad angår det lange perspektiv hæfter vi os ved at der er behov for både specialarbejdere og højere uddannede folk. Vi mener her at vi i stedet for at forsøge på at opbygge mellemlange og lange uddannelser indenfor bjergværk og offshore her i landet så er det bedre at sikre at grunduddannelserne er i orden så eleverne kan søge uddannelser i udlandet. Der findes på verdensplan flere forskellige muligheder for at tage uddannelser der retter sig specielt mod såvel mineindustrien som offshore industrien.

Det kommer forhåbentligt ikke som en overraskelse at Demokraterne mener at der er 3 steder hvor uddannelsesindsatsen må og skal intensiveres. De er folkeskolen, folkeskolen, og folkeskolen. Hvis folkeskole uddannelsen ikke er på højt fagligt niveau så kan vi ikke i længden regne med selv at besætte hovedparten af stillingerne i væksterhvervene og vi vil risikere at blive tilskuere til udviklingen i vores eget land.

Forslagsstillerne er inde på at sikre særlige vilkår for de studerende indenfor disse områder. Demokraterne mener ikke at studerende skal inddeles i A og B hold afhængigt af hvilke fag de vælger at studere. Men når det er sagt så mener vi også at det skal gøres nemmere at tage uddannelser i udlandet når de ikke findes indenfor rigsfællesskabet og når de vurderes at være nyttige i fremtidens væksterhverv.

Afslutningsvis vil vi fra Demokraterne takke forslagsstillerne for at sørge for at vi i god tid gør os tanker om hvordan vi bedst møder fremtidens udfordringer.