Hvordan vi kan fortsætte udviklingen på turismeområdet med det formål at øge indtægtsmulighederne herfra for den fastboende befolkning - forespørgselsdebat

Driften af turismen i Grønland er for fjern fra den grønlandske levevis, og driften af turismeerhvervet baserer sig for meget på de udenlandske aktører. Turismeerhvervet har derfor meget lidt medvirken fra den grønlandske befolkning og meget begrænset økonomisk afkast til folket.

Tirsdag d. 11. maj 2010
Siumut  
Emnekreds: Forårssamling 2010, Turisme, Økonomi.

Forslag til forespørgselsdebat om, hvordan vi kan fortsætte udviklingen på turismeområdet med det formål at øge indtægtsmulighederne herfra for den fastboende befolkning.

Begrundelse:
Turismeerhvervet bør tilrettes den grønlandske levevis og kultur.

Driften af turismen i Grønland er for fjern fra den grønlandske levevis, og driften af turismeerhvervet baserer sig for meget på de udenlandske aktører. Turismeerhvervet har derfor meget lidt medvirken fra den grønlandske befolkning og meget begrænset økonomisk afkast til folket.

Derfor fremlægger Siumut herved forslag til forespørgselsdebat om, hvordan vi kan fortsætte udviklingen på turismeområdet med det formål at øge indtægtsmulighederne herfra for den fastboende befolkning, således at den grønlandske befolkning kan deltage mest muligt, mere aktivt og mere direkte i turisterhvervet, samt drage mest mulig nytte af erhvervet.

Organisering og ledelse bør ske på baggrund af den grønlandske kultur, turisterne bør hilses velkommen i landet og guides af grønlændere og introduceres for befolkningen.

Inden for erhvervsuddannelserne bør der uddannes turistmedarbejderne, og turisterne skal på hotellerne kunne opleve grønlandske produkter langt mere, end det er tilfældet i dag.

Vi påtænker følgende målsætninger:
 1. Styrkelse af brugen af indenlandske, lokale operatører i transporten af turister.
 2. Kompetencegivende uddannelser indenfor turisterhvervet.
 3. Styrkelse af rådgivningen indenfor:
    overnatningsmulighederne
    serviceringen
    servering af grønlandske produkter
    hundeslæde-arrangementer
    handel
    sproglige kundskaber
    oplevelses-arrangementer
 4. Selvstyret bør anspore til, at der etableres en organisation, f.eks. betegnet ”Kalaallit Takornariartitsieqatigiit” (”Grønlandske Turistoperatører”). Organisationen bør arbejde for at sikre kvalitet og priser, samt at Grønlandske interesser tilgodeses i driften af erhvervet.
 5. Mulighederne for ”spis hjemme hos”-ordninger bør styrkes og forøges.
 6. Turisterhvervet skal indgå i rækken af erhverv, der kan nyde støtte og hjælp på linje med øvrige erhvervstiltag.
 7. Servicering af turister i Grønland bør gennemføres af grønlændere. Vort land er langstrakt, og forholdene er meget forskellige fra sted til sted, derfor mener vi, at tilbud til turisterne skal have udgangspunkt i forholdene og de lokale skikke, der er i de enkelte dele af landet.

Turismen skal bidrage økonomisk til det grønlandske samfund og dermed til opnåelse af et økonomisk selvbærende Grønland. Stillinger i turismeerhvervet skal til enhver tid søges udfyldt af flest mulige grønlandske medarbejdere. Uddannelse og udvikling, der øger graden af hjemmehørende arbejdskraft, skal prioriteres.

Disse visioner og mål skal udmønte sig i konkrete og detaljerede handlingsplaner, for uden det rigtige værktøj bliver opgaven ikke løst.

Til sidst skal vi opfordre landsstyret til at tage det nævnte med i det videre arbejde.