Velfærdssystemet

Denne stolthed man får ved aktivt at yde et bidrag til samfundets eksistens, er også en grund til, at vi ønsker et opgør med sammenblandingen af erhvervspolitik og velfærdspolitik. Vi mener ikke, at de som arbejder i tilskudsbaserede erhverv er uvidende om dette. Vi foretrækker at be-folkningen går på arbejde vidende om at netop de bidrager til at holde samfundet i gang snarere end at de udfører et arbejde som egentligt er en skjult social ydelse.

Onsdag d. 12. maj 2010
Michael Rosing, medlem af Landstinget for Demokraterne
Emnekreds: Samfundsforhold.

Vi ynder at sige i Demokraterne at vi er et social-liberalt parti. Vi er sociale når det gælder velfærden og liberale når det gælder erhverv. Det er måske en lidt forsimplet fremstilling, men egentligt ganske korrekt. En følgevirkning af dette er, at vi ønsker at adskille velfærd og erhverv. Vi mener grundlæggende at man ikke kan lave succesfuld socialpolitik gennem erhvervspolitikken. Vi mener derimod at erhvervspolitikken skal sikre velfærden ved at sørge for, at vi har de fornødne midler.

I den forbindelse skal vi ganske kort nævne at vi i Demokraterne anser uddannelse som helt grundlæggende for et velfærdssamfund. Et uddannet samfund har overskud til velfærd.

I et velfærdssamfund skal der være plads til alle. Det er de fleste politikere enige om. Hos Demokraterne mener vi at det er en uambitiøs holdning. Vi mener endvidere, at der i et velfærdssamfund skal være brug for alle. Det er ikke nok, at man er sikret ikke, at dø af sult. Det er ikke nok, at man kan være sikker på, at have tag over hovedet. Hvis man ved at ingen har brug for en, har man ikke meget at leve for.

Vi mener derfor at enhver der er i stand til at yde en indsats for samfundet skal gøre det. Det afspejler sig blandt andet i vores holdning til, at det skal være nemmere for førtidspensionister at komme delvist tilbage på arbejdsmarkedet.

Denne stolthed man får ved aktivt at yde et bidrag til samfundets eksistens, er også en grund til, at vi ønsker et opgør med sammenblandingen af erhvervspolitik og velfærdspolitik. Vi mener ikke, at de som arbejder i tilskudsbaserede erhverv er uvidende om dette. Vi foretrækker at be-folkningen går på arbejde vidende om at netop de bidrager til at holde samfundet i gang snarere end at de udfører et arbejde som egentligt er en skjult social ydelse.

Megen velfærd er det kun samfundet som kan levere. Pensioner til de ældre, sociale ydelser til folk som er ude af stand til at bidrage aktivt, støtte til børn og unge der har en hård opvækst. Alle disse ydelser skal gøre det muligt for dem som modtager ydelserne, at leve et værdigt liv. Og for dem, som kun midlertidigt har brug for hjælp, skal der være en klar holdning til, at de skal tilbage til at være en aktiv del af samfundet så hurtigt som muligt.

Læs også:
Debat om hvordan de enkelte partier og landsstyret forstår velfærdssystemet og hvilket velfærdssystem Selvstyret skal opretholde?

Forespørgselsdebat om hvordan de enkelte partier og landsstyret forstår velfærdssystemet og hvilket velfærdssystem Selvstyret skal opretholde? - Svarnotat