Råolie i Arktis skal vel sejles væk ?

Hvor har de det dog egentligt nemt, havmiljøberedskabet under disse varme himmelstrøg, thi de skal ikke bekæmpe en olieforurening i isfyldt og meget ofte også tågefyldt og stormende farvande som de arktiske farvande !

Lørdag d. 15. maj 2010
Bjarne Rasmussen    
Emnekreds: Forskning, Miljø og natur, Råstoffer.

Fra de løbske oliebrønde i Den Mexicanske Golf udstrømmer der dagligt store mængder råolie – hvor store mængder er der forskellige bud på; alt efter hvilken dagsorden budbringeren har med sit budskab. De amerikanske myndigheder anslår således, at der dagligt udstrømmer ca. 800.000 liter råolie i havet..

Et hurtigt regnestykke dags dato giver et foreløbigt udslip på 19.2 millioner liter råolie i havet siden Deepwater Horizon sank den 22. april. Det jo ganske meget, men dog ikke mere end at det sagtens kan rummes i et enkelt tankskib af samme størrelse som tankskibet Exxon Valdez !

Rent faktisk medførte tankskibet Exxon Valdez en råolie last på ikke mindre end 201.4 millioner liter råolie hvoraf de 41.4 millioner liter udstrømmede i havet ved Alaska efter påsejling af et skær.

Finder man olie i Arktis, og begynder at udvinde den i de kommende år, skal den vel sejles væk med råolie tankskibe gennem isfyldte arktiske farvande – efter allerhøjeste internationale standarder for den slags sejlads; klart nok (!) - til raffinaderier under varmere himmelstrøg ?

Nu vil jeg trods alt nødigt virke som sortseer, men skulle der mod alle eksperternes udsagn nu alligevel ske det, at et tankskib under bortsejling af den udvundne råolie beskadiger en eller flere tanke ved en kollision med is eller skær således, at der sker et udslip ud i den sårbare arktiske natur af enten råolie fra en beskadiget lasttank, eller ”bare” nogle få millioner liter svær bunkersolie fra en bundtank, - så er det ansvarlige havmiljøberedskab vel på pletten i løbet af få timer med alt det nødvendige materiel og mandskab til at bekæmpe katastrofen – eller er det ?

Sådanne katastrofer sker som regel når man mindst venter det; og det uanset nok så meget højeste internationale standarder, love og regler på området – og her kan den fiktive historie om råolie tankskibet M/V Oil Care i Arktisk/grønlandsk farvand måske give stof til eftertanke – historien kan læses her: MV Oilcare

PS:
Hvor har de det dog egentligt nemt, havmiljøberedskabet under disse varme himmelstrøg, thi de skal ikke bekæmpe en olieforurening i isfyldt og meget ofte også tågefyldt og stormende farvande som de arktiske farvande !