Vi vil sådan set bare bevare et velfærdssamfund

AG og Demokraterne er altså åbenlyst uenige om disse ting og det er fair nok. AG betragter det som småting, som vi ikke bør ”ævle og kævle om”, som avisen udtrykker det. Demokraterne betragter det som helt essentielle reformer, som vi er nødt til at gennemføre for at få råd til at opretholde det velfærdsniveau, som vi har i dag.

Onsdag d. 19. maj 2010
Niels Thomsen, Formand for Demokraterne
Palle Christiansen, Landstingsmedlem for Demokraterne
Emnekreds: Bosætning, Erhverv, Samfundsforhold.

Bragt i Atuagalliutit/Grønlandsposten 19. maj 2010

Demokraterne er glade for debat og vi er glade for at blive udfordret på vores synspunkter. Normalt er det vore politiske modstandere, vi debatterer med og mod, men i det her tilfælde er det altså AG, der i sin leder i uge 19 forsøger at belære os om vores rolle som politikere.

AG kalder os for useriøse og betegner vores dialog som under lavmålet. Det er nu engang aG’s mening og den skal avisen da have lov til at have. Men lad os lige stoppe op en gang og se på, hvad det er vi har gjort som AG synes er så slemt.

Vi har foreslået, at pensionsalderen bliver hævet fra 65 til 70 år og så mener vi, at folk skal bevæge sig fra urentable erhverv over i fremtiden væksterhverv. Demokraterne mener, at begge disse tiltag er en ganske naturlig følge af den generelle udvikling i samfundet. AG mener, at det er useriøst. Hvem der har ret vil vi naturligvis lade den enkelte læser om at bestemme, men her er i hvert fald vores argumenter.

Den medicinske og teknologiske udvikling har gjort, at vi lever længere og at vi er i stand til at arbejde længere. Dette er et faktum, som sammenholdt med et andet faktum – nemlig at der bliver flere og flere ældre – betyder, at vi er nødt til få folk til at blive længere på arbejdsmarkedet. Dette skal naturligvis ikke komme som et lyn fra en klar himmel. Derfor har vi spillet ud med et forslag om en overgangsperiode på 10 år. Det vil sige, at alle dem der er under 55 år i dag først kan gå på alderspension, når de er fyldt 70 år. Vi er godt klar over, at nogle af disse mennesker er nedslidte og ikke kan arbejde mere. Disse mennesker skal selvfølgelig hjælpes på anden vis eksempelvis ved at få førtidspension.

Så mener AG, at det er useriøst, at Demokraterne vil have folk til at arbejde i rentable erhverv. Den lader vi lige stå et øjeblik… Mener AG i ramme alvor, at vi skal bevare jollefiskeriet i den nuværende form, hvor stort set ingen bidrager positivt til samfundsøkonomien? Og hvor rigtig mange er tvunget til at leve på et eksistensminimum? Det mener Demokraterne ikke. Men vi skal da gerne benytte lejligheden til at fastslå, at vi ikke vil tvinge nogen til noget. Hvis jollefiskerne vil fortsætte med at være jollefiskere, så må de gerne det. De skal bare være klar over, at det er deres eget ansvar at opretholde en indkomst, der er stor nok til at forsørge sig selv og familien. Landskassen kan ikke blive ved med at subsidiere urentable erhverv, fordi et fåtal ønsker at leve som i de gode, gamle dage.

© an

AG og Demokraterne er altså åbenlyst uenige om disse ting og det er fair nok. AG betragter det som småting, som vi ikke bør ”ævle og kævle om”, som avisen udtrykker det. Demokraterne betragter det som helt essentielle reformer, som vi er nødt til at gennemføre for at få råd til at opretholde det velfærdsniveau, som vi har i dag.