Udenrigspolitisk Redegørelse 2009

Et af forslagene er at etablere en Arktisk Kommando med sammenlægning af Færøernes og Grønlands kommando. Demokraterne er enige med landsstyret i, at placeringen af denne, bliver i Grønland - meget gerne i Nuuk - som ligger midt i den forventelige, kommende stortrafik, fra øst igennem Nordøstpassagen.

Fredag d. 21. maj 2010
Justus Hansen, Medlem af Landstinget for Demokraterne
Emnekreds: Forårssamling 2010, Internationale spørgsmål.

Redegørelsen beskriver en positiv udvikling for Grønland på den udenrigspolitiske arena, hvor vi i større og større grad selv repræsenterer vort land i udlandet. Dette er for Demokraterne yderst positivt.

Redegørelsen er som vanligt meget fyldig og omfangsrig. Det viser bare, at Grønland i den grad opererer i samspil med omverdenen.

Selvstyre og hjemtagelse af hele udenrigsområdet
Den 21. juni 2009 blev selvstyret indført og dette vil i Demokraternes øjne betyde, at vi fra grønlandsk side også må øge indsatsen for hjemtagelse af udenrigsområdet. I dag sker Grønlands udenrigsrepræsentation i samarbejde med Danmark og dette samarbejde har Demokraterne værdsat.

En hjemtagelse af udenrigsområdet vil uden tvivl betyde en større administration og et behov for tilførsel af yderligere midler til området. Det må være klart for enhver, at udenrigsområdet er et omkostningstungt område og en administrativ stor udfordring. Demokraterne er dog klar til at deltage aktivt i denne store og krævende proces. I forbindelse hermed finder vi det på sin plads at rose Medlemmet af landsstyret for Nordiske Anliggender, der ved Nordisk Råds session i Stockholm i slutningen af oktober 2009 fik gennemtrumfet, at Grønland fremover deltager på lige fod med de andre lande, når udenrigsministrene fra medlemslandene holder møder. Hermed bliver det i højere grad muligt at få direkte indflydelse på beslutningerne. Demokraterne anser dette som et lille skridt i retning mod større selvbestemmelse på udenrigsområdet.

Det er for Demokraterne af største vigtighed, at hjemtagelsen af udenrigsområdet har det sigte, at Grønlands erhvervsinteresser repræsenteres professionelt og kompetent. En udenrigstjeneste skal ikke blot være en facade eller en institution for retræteposter.

Demokraterne er derfor enige med landsstyret i, at vi skal have udenlandske repræsentationer i det omfang det kan lade sig gøre. Disse skal dog ikke placeres på diverse eksotiske destinationer, men derimod være placeret på steder, hvor det samlet set skal kunne betale sig for vort land at have dem. Det vil med andre ord sige på lokaliteter, hvor vi ved – eller har en forventning om – at der er gode eksportmuligheder eller andre muligheder for at kunne tjene penge til vor samfundsøkonomi.

Den udenrigspolitiske udvikling
Demokraterne er yderst tilfredse med, at Formanden for landsstyret, har afholdt et møde med flere udenrigsministre, som har interesse i Nordpolen. Demokraterne er enige med landsstyret i, at alle parter som bliver berørt af disse samtaler, bør være med ved bordet, når der bliver forhandlet. Demokraterne finder det også passende, at der bliver holdt møder på embedsmandsniveau, hvis det viser sig, at der er behov herfor. Ilulissat-erklæringen fra maj 2008 er den aftale, som alle fem lande stadigvæk står ved.

Derudover vil Demokraterne udtrykke sin opbakning til Formanden for landsstyrets ønske om, at Grønland sætter sig på formandsposten for OLT-landene i 2012. Dette falder i hak med, at Danmark overtager formandskabet i EU i 1. halvår af 2012 og vi er helt enige i, at det vil være i både Grønlands og Rigsfællesskabets interesse, at vi sætter os for bordenden i den periode.

På det sikkerhedspolitiske plan noterer Demokraterne sig med interesse, at landsstyret ser et større behov for et bedre beredskab, øget suverænitetshævdelse og behov for øget samarbejde med vores nabolande. Et af forslagene er at etablere en Arktisk Kommando med sammenlægning af Færøernes og Grønlands kommando. Demokraterne er enige med landsstyret i, at placeringen af denne, bliver i Grønland - meget gerne i Nuuk - som ligger midt i den forventelige, kommende stortrafik, fra øst igennem Nordøstpassagen.

Med hensyn til kontinentalsokkelprojektet, så afventer Demokraterne med spænding den videre forskning, der skal danne grundlag for vores krav. Vi har fuld tillid til, at landsstyret vil fremsætte vore kommende krav på rette tidspunkt og i de rette internationale fora.

Slutteligt vil vi udtrykke vores tilfredshed med, at landsstyret er gået i gang med at udforme en egentlig udenrigspolitisk strategi. Vi ser frem til, at høre meget mere om denne strategi.

Læs også: Udenrigspolitisk Redegørelse 2009 - Demkraternes ordførerindlæg