Simulatortræning i maritime arktiske forhold

Hvorfor ikke frivilligt benytte sig af de eksisterende muligheder for opkvalificering af det personale, der er beskæftiget - eller forventes beskæftiget - med offshore aktiviteter og/eller sejlads i de arktiske farvande i den kommende tid ?

Tirsdag d. 25. maj 2010
Bjarne Rasmussen    
Emnekreds: Efterforskning, Miljø og natur.

Orkan ved Grønland © br

Deepwater Horizon katastrofen i disse uger medfører også et stærkt forøget fokus på de kommende offshore aktiviteter i Arktis.

Skulle der nu ske selv en mindre skibsulykke i de isfyldte arktiske farvande – eller såmænd bare i nærheden af - så vil der meget sandsynligt også blive et meget stærkt forøget fokus på sejladssikkerheden i disse farvande.

Kan der gøres – bliver der gjort - noget for at minimere risikoen for potentielle skibskatastrofer i de isfyldte arktiske farvande ?

Et tiltag er udarbejdelsen af den kommende internationale Polarkode; men love, regler, påbud og ikke mindst vage hensigtserklæringer gør det nok ikke alene.

Men hvorfor ikke frivilligt benytte sig af de eksisterende muligheder for opkvalificering af det personale, der er beskæftiget - eller forventes beskæftiget - med offshore aktiviteter og/eller sejlads i de arktiske farvande i den kommende tid ?

Maersk Training Center i Svendborg har således et meget avanceret simulator anlæg til træning i både offshore aktiviteter og sikker sejlads, se mere på www.maritimedanmark.dk

Center for Simulator Maritime Training i Amsterdam har også en meget avanceret simulator, der især bruges af styrmænd og kaptajner til at øve sikker sejlads med krydstogtskibe, se mere på www.maritimedanmark.dk

Simulator træning i de særlige maritime arktiske forhold er vel derfor meget nærliggende – og kan meget sandsynligt udvikles og etableres på relativt kort tid. Et forslag til simulator øvelser i arktiske farvande kan læses her Virtuel Reality Crises 3D simulator

Som bekendt avler viljen til at ville, kunnen til at kunne – og hvis de ansvarlige myndigheder og virksomheder synes at det er dyrt at forebygge katastrofer; så er disse omkostninger faktisk altid meget minimale i forhold til omkostningerne ved en katastrofe; det viser alt tidligere erfaring på området !