Periode: Juni 2010


Vi har meget tilfælles

Maliina Abelsen
Onsdag d. 30. juni 2010

Personligt er jeg et bevis på, at man ikke prioriterede sproget uddannelsesmæssigt i 80´erne. I dag kæmper jeg få at få lært sproget og videregive det til mine børn. I mine øjne er der dog aldrig tale om enten eller, men derimod om både og. Det ene sprog må aldrig udelukke det andet, og vi skal give vores børn de bedste muligheder for at kunne navigere og klare sig i en globaliseret verden.

Welcoming speech to ICC 11th General Assembly in Greenland

Kuupik Kleist, medlem af Landstinget for Inuit Ataqatigiit
Onsdag d. 30. juni 2010

The living resources such as fish and marine mammals are important sources of income, which will and should remain so for generations to come. However, despite innovative product development, climate change may affect the reliability of the catch. Income from the fisheries and marine mammals are not large enough to sustain the welfare levels that the people of Kalaallit Nunaat needs, deserves and asks for.

Uskyldens årti til skyldens årti

Høgni Hoydal, Medlem af Folketinget, valgt på Færøerne
Mandag d. 28. juni 2010

I Færøerne har vi bare siden anden verdenskrig gennemgået mindst tre store kriser og haft tre store kollaps, aldrig på grund af mangel på penge, men hver gang på grund af for mange penge, der blev pumpet ud i en overophedet økonomi, og som blev brugt til at gavne de få og også til at nedfiske vores eget naturlige grundlag med subsidier osv. Disse kriser har været udløst af en blind tro på, at man med fiktive værdier eller med danske bloktilskud kunne bygge en selvbærende økonomi, og at man dermed lagde ansvaret fra sig for at bygge en varig økonomi for vores kommende generationer.

Go green – in Greenland

Palle Christiansen, Landstingsmedlem for Demokraterne
Fredag d. 25. juni 2010

Vi har i Grønland enorme vandressourcer og disse er oplagte at anvende, hvis man som udefra kommende ønsker at etablere tung industri, som både skal være økonomisk og økologisk bæredygtigt og dermed være en del af den ”Grønne Vækst”, som må og skal være den fremtidige måde at udvikle industrier på.

Grønland har endelig fået pukkelhvalkvoter

Ane Hansen, Borgmester, Kommune Qeqertalik
Fredag d. 25. juni 2010

”Det er med stor glæde og stolthed jeg kan komme hjem med den eftertragtede pukkelhvalkvote”, siger landsstyremedlem for Fiskeri, Fangst og Landbrug Ane Hansen.

Grønlandsk hvalfangst og kvoter for traditionel hvalfangst

Ane Hansen, Borgmester, Kommune Qeqertalik
Fredag d. 25. juni 2010

Såfremt medlemslandene af IWC ikke kan skelne mellem indenrigspolitik og overholdelse af konventionen, ser Grønland ikke nogen fremtid for IWC eller for Grønlands medlemskab af denne organisation og kan kun have ondt af de øvrige lande, der får deres kvoter til traditionel hvalfangst fra IWC

Der er forskel på IA og Demokraterne

Justus Hansen, Medlem af Landstinget for Demokraterne
Niels Thomsen, Formand for Demokraterne
Mandag d. 21. juni 2010

Det er egentlig lidt påfaldende, at mange anser det som en krise i koalitionen hver gang der opstår uenighed mellem Inuit Ataqatigiit og Demokraterne. Det er som om, at folk har glemt, at IA og Demokraterne er to vidt forskellige partier med vidt forskellige grundholdninger. Rent faktisk burde folk være forundret over, at der er så lidt uenighed som tilfældet er.

Sandheder og myter om olieboringer i Grønland

Ove Karl Berthelsen, Landsstyremedlem for erhverv og arbejdsmarked
Lørdag d. 19. juni 2010

Det er direkte forkert at påstå, at Cairn ikke har erfaringer med offshore boringer. Cairn har i store dele af verden foretaget flere end 200 efterforsknings- og produktionsboringer, inklusiv nogen af de boringer på størst vanddybde ved Indien. Boremandskabet har omfattende erfaringer med boringer i Arktiske områder.

Håndtering af affald ved olieboringer

Direktoratet for Råstoffer
Lørdag d. 19. juni 2010

Kun ikke-giftigt affald og klinisk affald planlægges at blive deponeret i Grønland på godkendte modtagefaciliteter i det omfang der er kapacitet til det. Alt andet affald, inklusive det affald der ikke er kapacitet til, sendes til godkendte modtagefaciliteter uden for Grønland.

Utroværdig undersøgelse

Aqqaluaq B Egede, Landstingsmedlem for Inuit Ataqatigiit
Torsdag d. 17. juni 2010

Vi vil med henvisning til konklusionerne i undersøgelsen påstå, at undersøgelsen siger mere om beskæftigelsessituationen i Sydgrønland. Undersøgelsen giver således ikke et indtryk af, hvad befolkningen mener om de uranholdige mineralers evt. skadelige virkninger ift. befolkningssundheden samt miljø osv.

Landsstyret godkender to olieboringer i havet vest for Grønland

Ove Karl Berthelsen, Landsstyremedlem for erhverv og arbejdsmarked
Tirsdag d. 15. juni 2010

Alle olieaktiviteter i Grønland skal gennemføres i henhold til bedste internationale praksis. Aktiviteter kan kun godkendes, såfremt det er dokumenteret, at de miljø- og sikkerhedsmæssige samt de tekniske og beredskabsmæssige procedurer og udstyr er på det allerhøjeste niveau.

Stort flertal for mine på kvanefjeld

Greenland Minerals and Energy
Tirsdag d. 15. juni 2010

Et stort flertal af befolkningen siger ja til en mine på Kvanefjeld ved Narsaq. Det fremgår af en meningsmåling, som HS Analyse har foretaget i maj 2010 for Greenland Minerals and Energy.
Tilknyttede tekster:

Uhørt indblanding i det politiske arbejde

Ane Lone Bagger, Demokraternes medlem af Kommunalbestyrelsen i Qaasuitsup Kommunia
Mandag d. 14. juni 2010

Forslaget anses også som værende en del af landsstyrekoalitionens planer om at ”tvinge” borgerne i bygder og yderdistrikter til de større byer. Det fremgår ikke direkte af høringsmaterialet, men såfremt forslaget vedtages, vil det formentlig styrke affolkningen af de ramte områder

Lærlingeundersøgelsen 2010

Grønlands Arbejdsgiverforening
Mandag d. 14. juni 2010

Til gengæld må det frygtes, at et stort antal lærlinge inden for byggeriet må gå forgæves efter en læreplads i indeværende år. Det er en beklagelig udvikling, specielt set i lyset af, at mange unge mennesker gerne vil have en uddannelse i denne branche.
Tilknyttede tekster:

Det første år med selvstyre

Landsstyret
Fredag d. 11. juni 2010

På lørdag har landsstyret årsdag. Grønlands nye koalitionsregering trådte i kraft den 12. juni 2009. Landsstyret har de seneste 12 måneder været i arbejdstøjet. Koalitionsaftalen har fungeret som en rød tråd, og der kan fremvises en række konkrete resultater og initiativer på baggrund af det første års arbejde.
Tilknyttede tekster:

Finansieringsaftale med EU for 2010

Departementet for Kultur Uddannelse Forskning og Kirke
Fredag d. 11. juni 2010

Den årlige finansieringsaftale er en del af den partnerskabsaftale, der blev indgået mellem Grønland og EU i 2007. Her forpligtede EU sig til at støtte Grønlands ekstraordinære uddannelsesindsats med ca. 200 millioner kr. årligt frem til 2013. For at få udbetalt midlerne skal Grønlands Selvstyre årligt udarbejde fire rapporter, der blandt andet skal redegøre for, hvordan budgetstøttemidlerne til den ekstraordinære uddannelsesindsats bliver fordelt, og hvilke resultater indsatsen fører med sig

Kuupik til rigsmøde

Landsstyret
Fredag d. 11. juni 2010

Der blev fra grønlandsk side orienteret om anstalten i Nuuk, der efter planen skal stå færdig til brug i 2015. Her var udformningen og en eventuel ringmur om anstalten og dennes signalværdi, der bekymrede Kuupik Kleist. Han ville undersøge mulighederne for et mere ”grønlandsk design”.

Højeste offshore drill standard i Arktis?

Bjarne Rasmussen
Torsdag d. 10. juni 2010

Det kom imidlertid til at foregå helt, helt anderledes. Diverse nationale og internationale meteologiske eksperter i is havde udtalt, at isbjerge ikke burde anses for et problem ude på Fyllas Banke – men der var tværtimod mange isbjerge; og supplyskibene knoklede løs med at slæbe dem væk når de havde kurs mod boreskibet. På et tidspunkt havde et stort isbjerg kurs direkte mod boreskibet hvorpå skibet koblede borerøret af og sejlede væk. Det vendte så tilbage og koblede på igen – imponerende; men der var jo heller ikke olietryk i borerøret så at sige !

Vi må ikke blive bange for udvikling

Niels Thomsen, Formand for Demokraterne
Torsdag d. 10. juni 2010

Her i landet står vi forhåbentlig på tærsklen til at blive en olieproducerende nation, og der er da ingen tvivl om, at olieudslippet i Den Mexicanske Golf sætter nogle tanker i gang. Det er klart, at mange bliver nervøse, og tænker på om noget lignende mon kunne ske i Grønland?

Ja, flere skal i arbejde. Her er et forslag …

Henrik Leth, formand for GA’s brancheudvalg for fiskeri og eksporterhverv
Onsdag d. 9. juni 2010

Skatte- og Velfærdskommissionen kommer med relevante og interessante betragtninger i sit første udspil. Et af dem er, at flere skal i arbejde. Det er Grønlands Arbejdsgiverforening naturligvis helt enig i.

Aftale med Island om sundhedsfagligt samarbejde

Agathe Fontain, medlem af Landstinget for Inuit Ataqatigiit
Onsdag d. 9. juni 2010

Samarbejdsorganet har til opgave at forberede og udvikle aftaler vedrørende akutte patienter, kroniske patienter, ambulante patienter, køb/salg af kirurgi og andre ydelser, rekruttering af sundhedsfagligt personale til Grønland, uddannelse og efteruddannelse af sundhedsfagligt personale, udvikling af sundhedsfremme, sundhedsforskning m.v.

Benedikte Kjær fralægger sig ansvaret for socialt udsatte grønlændere

Sofia Rossen, Inuit Ataqatigiit
Onsdag d. 9. juni 2010

Med omkring 1500 udsatte grønlændere i Danmark, er der et stort behov for flere – og absolut ikke færre – sociale projekter i stil med værestederne på Vesterbro. Det vil derfor være uansvarligt at lade gode eksisterende projekter gå tabt på grund af manglende finansiering.

Tale ved Folketingets afslutningsdebat

Sofia Rossen, Inuit Ataqatigiit
Onsdag d. 9. juni 2010

Det ville være synd at sige, at det er nemme tider for Grønland i EU-henseende. Og det ville være endnu mere synd at sige, at det er nemme tider at udvikle vores Selvstyre og vores økonomi i. Men der er ikke desto mindre grund til optimisme. Jeg oplever faktisk i Grønland, at den økonomiske modgang gør os stædigere i vores kamp for at skabe et ansvarligt og selvbærende samfund.

Henrik Leths tale på 3rd Sustainable Greenland Mineral and Petroleum Development Conference

Henrik Leth, formand for GA’s brancheudvalg for fiskeri og eksporterhverv
Tirsdag d. 8. juni 2010

I et land, hvor udviklingen har ændret sig dramatisk på ganske få årtier - fra små, lokale samfund med fangerkultur og naturalieøkonomi til et moderne industri- og vidensamfund - ja, da skal alle være med til at løse de sociale og menneskelige problemer, der uundgåeligt opstår i kølvandet på store omvæltninger. Denne forpligtelse gælder efter min mening også udefra kommende selskaber i nye industrier.

Grønlandshvaler - besvarelse af $-36 spørgsmål

Ane Hansen, Borgmester, Kommune Qeqertalik
Tirsdag d. 8. juni 2010

Mange forskellige tiltag er foregået gennem de sidste år for at kunne forberede grønlandske fangere på fangst af en art, de ikke selv har fanget i praksis.

”Mands minde” = 14 dage ?

Bjarne Rasmussen
Fredag d. 4. juni 2010

I disse måneder hvor offshore aktiviteterne i Arktis står for døren, kunne det måske være meget relevant at se mere end 14 dage tilbage på et enkelt område, der er meget oppe i tiden, nemlig offshore katastrofer. Det er således ikke engang 12 måneder siden, at der skete en offshore katastrofe ved Australien, der på mange måder minder om den nuværende DEEPWATER HORIZON katastrofe.

Malik Berthelsen og Thule Air Base

Borgerrådet i Pituffik
Fredag d. 4. juni 2010

Borgerrådet ser frem til, at Malik Berthelsen omtaler Thulebasen og den indsats, der gennem årene er ydet af såvel amerikanske, canadiske, danske som grønlandske borgere på basen, med en vis ydmyghed og taknemmelighed.

Sådan Hermann Berthelsen. Tak for den melding

Justus Hansen, Medlem af Landstinget for Demokraterne
Torsdag d. 3. juni 2010

Sisimiuts borgmester Hermann Berthelsen (Siumut) var dejlig klar i mælet i sidste uges udgave af Sermitsiaq. Her gør han sig til talsmand for, at antallet af landstingsmedlemmer bør reduceres fra de nuværende 31 til at antal som passer med, at flere opgaver er overgået til kommunerne.

Anarki er det modsatte af demokrati

Josef Motzfeldt, Formand for Landstinget
Torsdag d. 3. juni 2010

Det er stærkt ønskeligt, at Siumut formanden sætter sig ind i Landstingets forretningsorden og Håndbog for Landstinget. Håndbogen er skrevet i let læseligt sprog, så enhver kan forstå hensigterne med forretningsordenen.

Tuberkulosescreening i Kuummiut

Landslægeembedet
Onsdag d. 2. juni 2010

De sidste 5 år er der anmeldt gennemsnitlig 73 tilfælde om året svarende til en hyppighed på ca. 130 tilfælde pr. 100.000 indbyggere. Dette placerer Grønland på niveau med flere afrikanske og asiatiske lande.

Hvordan sikres vækst og velfærd i Grønland?

Skatte- og velfærdskommissionen
Tirsdag d. 1. juni 2010

Den grønlandske situation er et udgangspunkt med en lavere levestandard og en højere ulighed samt flere sociale problemer end i de skandinaviske lande. Samtidig er den offentlige sektor større. Alene set i forhold til et øjebliksbillede er udfordringen således meget stor. Derfor er status quo ikke er en mulighed.
Tilknyttede tekster: