Periode: Juli 2010


Indkomster og indkomstfordeling i Grønland 2007

Skatte- og velfærdskommissionen
Onsdag d. 28. juli 2010

De 10 pct. husstande med den laveste ækvivalerede disponible husstandsindkomst havde i 2007 39.812 kr. i gennemsnit. De 10 pct. af husstandene med de højeste disponible ækvivalensindkomster, havde til gengæld 394.185 kr. i gennemsnit. Der er derfor stor forskel i velstand blandt husstande i Grønland i 2007.
Tilknyttede tekster:

Hr. Næstformand Steen Lynge, venligst dokumenter dine påstande

Jørgen-Ole Nyboe Nielsen Dino
Tirsdag d. 27. juli 2010

Ønsker du nu, at jeg skal forstå dig således, at det oprindelige forslag skulle opfattes derhen, at skriftlige indlæg til Landstinget skal afleveres på såvel dansk som grønlandsk? Hvis dette er tilfældet, vil jeg gerne vide, hvad forskellen er på dit forslag og de nuværende procedurer.

Beskyttelse og fangst samt rapportering af store hvaler

Departementet for fiskeri fangst og Landbrug
Tirsdag d. 20. juli 2010

Efter Grønland fik pukkelhvalskvoten på IWC’s årlige møde den 25. juni 2010, har Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug nu i samarbejde med Kanukoka og KNAPK revideret to bekendtgørelser.

Hvalroskvoter 2010

Departementet for fiskeri fangst og Landbrug
Tirsdag d. 20. juli 2010

Det er første gang de tre bestande omkring Grønland er blevet optalt. De nye estimater medfører en mindre nedsættelse af kvoten i Nordvest, samt betydeligt større kvote til den vestlige bestand.

Regnskabsberetning, Qaasuitsup Kommunia, 2009

Jess Svane, Borgmester i Qaasuitsup Kommunea
Qaasuitsup Kommunia
Mandag d. 19. juli 2010

Klimapåvirkningerne har nu medført, at der kan fiskes en større del af året. Især har det været tilfældet for Upernavik og Uummannaq. Den nemmere tilgang til fisken, har dog også medført at kvoterne er blevet fisket hurtigere end forventet, så fiskeriet har måtte stoppes i perioder.
Tilknyttede tekster:

Hvid- og narhvalkvoter 2009-2012

Departementet for fiskeri fangst og Landbrug
Fredag d. 16. juli 2010

Landsstyret har i 2009 vedtaget en 3 årig kvoteplan for 2009/2010, 2010/2011 og 2011/2012. På den baggrund har landsstyret fastsat kvote for fangst af hvid- og narhvaler for kvoteåret 1. juli 2010 – 30. juni 2011
Tilknyttede tekster:

Steen – det er en ommer!

Jørgen-Ole Nyboe Nielsen Dino
Onsdag d. 14. juli 2010

Hvis Steen Lynge og andre ikke anerkender sproglige mindretals demokratiske rettigheder, så kan de nødvendige økonomiske overvejelser i en tid, hvor Grønland og Danmark er på vej ind i svære økonomiske problemer, måske stoppe denne hetz mod de dansksprogede.

Kangerlussuaq forvaltningsplan

Departement for Indenrigsanliggender
Mandag d. 12. juli 2010

Forvaltningsplanen for Kangerlussuaq-området er blevet en realitet. Forvaltningsplanen dækker et område fra nord for Kangerlussuaq ind mod Indlandsisen, og er afgrænset mod syd af Sukkertoppen iskappe.

Ændring i kvoterne for store hvaler i perioden 2010-2012

Departementet for fiskeri fangst og Landbrug
Mandag d. 12. juli 2010

I forbindelse med det for nyligt afholdte møde i den Internationale Hvalfangstkommission (IWC), kommer der ændringer i den årlige kvote for store hvaler for perioden 2010-2012.

Nye miljøafgifter

Departementet for Finanser
Mandag d. 12. juli 2010

Den store udfordring er at gøre skattesystemet mere beskæftigelsesvenligt uden at miste provenu. Kort sagt beskatning skal flyttes fra beskæftigelse over på områder med mindre skadesvirkninger

Forhøjelse – ikke forringelse - af førtidspensionen

Departementet for Sociale Anliggender
Fredag d. 9. juli 2010

Landstinget har på forårssamlingen 2010 vedtaget forhøjelse af førtidspensionen med 1000 kroner om måneden. Lovgivningen trådte i kraft den 1. juli 2010, men landsstyret erfarer nu, at nogle førtidspensionister ikke har fået udbetalt det tilsigtede forhøjede pensionsbeløb.

Nordatlantiske Fiskeriministre mødtes i Canada

Ane Hansen, Borgmester, Kommune Qeqertalik
Torsdag d. 8. juli 2010

Ministrene og deres repræsentanter blev enige om, at nøjagtige registrede fiskerier er en forudsætning for bæredygtig og ansvalig fiskeriforvaltning. Alle fangster skal være registreret fuldt ud for at sikre, at biologer har tilstrækkelig detaljeret og nøjagtig information for at kunne udvikle troværdig rådgivning.

Offentlig høring om yderligere 2 olieefterforskningsboringer

Ove Karl Berthelsen, Landsstyremedlem for erhverv og arbejdsmarked
Onsdag d. 7. juli 2010

Formålet med yderligere 2 boringer er at øge sandsynligheden for at finde olie- eller gasressourcer i de geologiske strukturer, i hvilke Cairn Energy allerede nu foretager boringer

Cairn overholdt Selvstyrets krav

Direktoratet for Råstoffer
Mandag d. 5. juli 2010

Greenpeace har fredag d. 2. juli udsendt en pressemeddelelse om, at olieefterforskningsselskabet Cairn har startet sin efterforskningsboring uden at overholde Grønlands Selvstyrets krav om, at der skal være to borerigge i området samtidig. Råstofdirektoratet skal oplyse, at dette ikke er korrekt.

Spørgsmål til Udenrigsministeren, vedrørende emner om de oprindelige folk og ICC

Sofia Rossen, Inuit Ataqatigiit
Søndag d. 4. juli 2010

Vil ministeren redegøre for, hvorledes denne fortsatte finansielle prioritering af ICC finder sted, når ICC de facto ikke har kunnet opnå dansk økonomisk støtte til arbejdet i Arktisk Råd siden 2001?

Ujarassiorit 2010 – mineraljagt i over 20 år

Direktoratet for Råstoffer
Lørdag d. 3. juli 2010

På hjemmesiden www.ujarassiorit.gl kan mineraljægerne finde relevant information om, hvordan man deltager i Ujarassiorit. Her kan man bl.a. også downloade forskellige foldere og publikationer, som kan være til hjælp i mineraljagten.