Retursystem - en sikker vinder for miljøet

Grønlands Arbejdsgiverforening vil dog yderligere foreslå, at man supplerer med en tilbundsgående undersøgelse af, om det ikke både økonomisk og miljømæssigt ville være endnu mere interessant at indføre et returdåse-system, som vi kender det fra Danmark og flere andre lande.

Onsdag d. 11. august 2010
Anita Hoffer, juridisk konsulent
Grønlands Arbejdsgiverforening
Emnekreds: Miljø og natur, Økonomi.

AG bragte den 4. august et par artikler vedr. genbrug af glas i Grønland. I Grønlands Arbejdsgiverforening finder vi ideen interessant, og vi er enige i, at det skal undersøges, om en sådan ordning kan gennemføres.

Grønlands Arbejdsgiverforening vil dog yderligere foreslå, at man supplerer med en tilbundsgående undersøgelse af, om det ikke både økonomisk og miljømæssigt ville være endnu mere interessant at indføre et returdåse-system, som vi kender det fra Danmark og flere andre lande. Viser det sig, at en dåse-ordning faktisk er mere miljøvenlig, skal vi selvfølgelig skifte spor.

(an)

Vi er overbeviste om, at en nærmere analyse vil vise, at et retursystem, hvor fx dåserne ved indsamlingen sammenpresses og efterfølgende genbruges, vil medføre flere gevinster:
  • Fragtmængden vil blive langt mindre, såvel internt som til og fra Grønland.
  • Håndteringsforhold for returemballagen vil være enklere.
  • Der vil opnås en række fordele både økonomisk og miljømæssigt.

Vi er desuden ikke i tvivl om, at en overgang til dåser vil betyde lavere priser på produkterne. Både hvis de, som nu, bliver produceret her i landet, men naturligvis i endnu højere grad hvis man henter dåserne med indhold udefra. Foruden de nævnte miljømæssige gevinster, bl.a. ved langt mindre fragt, er der efter vores opfattelse så store fordele for forbrugeren, at beslutningen ligger lige til højrebenet.