Hvilke organisationer finansieres via finansloven

Der er ingen tvivl om, at mange af organisationerne i dagens Grønland kun kan fungere ved hjælp af tilskud fra landskassen. De fleste organisationer udfører et værdifuldt stykke arbejde, og det er derfor vigtigt, at de bliver støttet med offentlige kroner. På den anden side er der også organisationer, der fungerer uden offentlig støtte. Disse organisationer udfører ligeledes et værdifuldt stykke arbejde.

Torsdag d. 12. august 2010
Niels Thomsen, Formand for Demokraterne
Palle Christiansen, Landstingsmedlem for Demokraterne
Emnekreds: Finanslov, Økonomi.

Indholdsfortegnelse:
Spørgsmål til landsstyret:
Begrundelse:
Besvarelse


§36 spørgsmål omkring organisationer finansieret via finansloven

I henhold til Landstingets forretningsorden § 36, stk. 1 fremsætter jeg hermed nedenstående spørgsmål til landsstyret:

Spørgsmål til landsstyret:

1. Hvor mange og hvilke organisationer modtager tilskud fra Landskassen via Finansloven?

1A. Hvor mange og hvilke af disse organisationer modtager et tilskud fra Landskassen via Finansloven, der er højere end 3 millioner kroner?

2. Hvor mange og hvilke organisationer afleverer revideret regnskab til Selvstyret således, at Selvstyret kan se, hvorledes de tildelte penge bliver brugt?

2A. Hvad gør landsstyret for at dele de eventuelt indkomne regnskaber med Landstinget og offentligheden?

Begrundelse:
Der er ingen tvivl om, at mange af organisationerne i dagens Grønland kun kan fungere ved hjælp af tilskud fra landskassen. De fleste organisationer udfører et værdifuldt stykke arbejde, og det er derfor vigtigt, at de bliver støttet med offentlige kroner. På den anden side er der også organisationer, der fungerer uden offentlig støtte. Disse organisationer udfører ligeledes et værdifuldt stykke arbejde.

Jeg er derfor interesseret i en komplet liste over, hvilke organisationer der modtager støtte, så jeg kan se, hvad der er offentligt støttet og hvad der ikke er offentligt støttet. Derudover finder jeg det interessant, om Selvstyret - som betingelse for støtten - stiller krav om at få udleveret et regnskab.

Besvarelse
Jeg har modtaget Deres brev af 09. juli 2010, hvor De stiller et antal spørgsmål:

Hvor mange og hvilke organisationer modtager tilskud fra Landskassen via Finansloven?

Hvor mange og hvilke af disse organisationer modtager et tilskud fra Landskassen via Finansloven, der er højere end 3 millioner kroner?

Af nedenstående tabel fremgår hvilke organisationer som modtager tilskud direkte via finansloven.

Af samme tabel fremgår finanlovskonti hvorfra tilskud gives. Endeligt er der i tabellen anført det for finanslovsåret 2010 bevilliget beløb.

Det skal bemærkes at denne oversigt alene viser organisationer som får tildelt midler direkte via egen finanslovskonti.
Organisationens navn Finanslovs-konto Beløb FL 2010
Inuit Circumpolar Council 10.19.07 5.968.000,00
ITCIP (International Training Center of Indigenious Peoples) 10.19.08 541.000,00
Nordatlantens Brygge 12.01.14 500.000,00
Villads Villadsenip Efterskolia 40.10.05 13.572.000,00
Ado Lyngep Atuarfia 40.10.11 7.684.000,00
KNR- Grønlands Radio 40.94.17 59.631.000,00
Kulturhuset Katuaq 40.94.18 4.596.000,00
Piareesarfiit 64.13.23 33.443.000,00
De grønlandske huse 40.90.02 17.108.000,00


Hvor mange og hvilke organisationer afleverer revideret regnskab til Selvstyret således, at Selvstyret kan se, hvorledes de tildelte penge bliver brugt?

For samtlige organisationer stilles der krav om årsregnskab, og / eller dokumentation for hvorledes det bevilligede beløb er anvendt. Afhængig af organisationernes størrelse eller tilskuddets størrelse aflægges der reviderede regnskaber. Piareesarfiits regnskab revideres som led i landskassens regnskab.

Hvad gør landsstyret for at dele de eventuelt indkomne regnskaber med Landstinget
og offentligheden?


Regnskaberne fremsendes til ressortansvarlige Departement eller Styrelser.