Dialog om fremtidens alkoholbehandling

På temadagen vil der være oplæg om alkoholproblemer i en grønlandsk kontekst, behandlingsformen i Grønland i dag, alkoholbehandleres uddannelsesmæssige baggrund, behandlingsformer på alkoholområdet og de danske kommuners erfaringer med overtagelsen af alkoholområdet.

Tirsdag d. 17. august 2010
Agathe Fontain, medlem af Landstinget for Inuit Ataqatigiit
Emnekreds: Misbrugsproblemer, Sociale spørgsmål.


Aalborg Stiftstidende 2. feb. 1978:
"Tegneren Anders Nilsson har i bladet
Grønlandsposten anskueliggjort ølforbruget
ved at stable det årlige forbrug på
30 millioner øldåser op over indlandsisen.
Det svarer til en strækning på 3600 kilometer"
Den tid er heldigvis ovre for længst :-)
Departementet for Sundhed afholder temadage om alkoholbehandling i Nuuk i dagene 18. og 19. august 2010. Formålet med temadagene er, at KANUKOKA, kommunerne og Selvstyret gennem dialog opnår et fælles udgangspunkt for overdragelsen af alkoholområdet til kommunerne.

Alkoholområdet er et af de områder, der skal overdrages fra Selvstyret til kommunerne som et led i den kommunale strukturreform. Overdragelsen af alkoholområdet til kommunerne vil give mulighed for at imødekomme kommunernes ønske om at kunne tilbyde alkoholbehandling lokalt.

- Det er fortsat landsstyrets holdning, at det offentlige skal løse opgaverne så tæt på borgeren som muligt. Det gælder også i forhold til alkoholbehandlingen, siger medlem af landsstyret for Sundhed Agathe Fontain, og fortsætter: - Det er derfor mit ønske, at temadagene bliver afsættet for nedsættelsen af en arbejdsgruppe med deltagelse af KANUKOKA, kommunerne og Departementet for Sundhed, der sammen kan komme med et oplæg til vilkårene og rammerne for overdragelsen af alkoholområdet til kommunerne, slutter Agathe Fontain.

På temadagen vil der være oplæg om alkoholproblemer i en grønlandsk kontekst, behandlingsformen i Grønland i dag, alkoholbehandleres uddannelsesmæssige baggrund, behandlingsformer på alkoholområdet og de danske kommuners erfaringer med overtagelsen af alkoholområdet.

Umiddelbart efter afholdelsen af temadagene skal deltagerne mødes for at drøfte modeller for den fremtidige alkoholbehandling i Grønland, samt nå til enighed om de næste skridt i forhold til overdragelsen af alkoholområdet til kommunerne.