Nyt børnevaccinationsprogram træder i kraft

Nyt børnevaccinationsprogram træder i kraft 1. september 2010, hvor vaccination mod hepatitis B (leverbetændelse) og alvorlige infektioner med pneumokokker bliver indarbejdet i børnevaccinationsprogrammet.

Mandag d. 23. august 2010
Flemming Kleist Stenz, landslæge
Emnekreds: Sundhedsvæsenet.

Nyt børnevaccinationsprogram træder i kraft 1. september 2010, hvor vaccination mod hepatitis B (leverbetændelse) og alvorlige infektioner med pneumokokker bliver indarbejdet i børnevaccinationsprogrammet. Landstinget godkendte Landslægeembedets anbefalinger til det nye børnevaccinations-program på deres efterårssamling i 2009

Hepatitis B
Leverbetændelse med hepatitis B virus er vidt udbredt i Grønland, og kan ud over det egentlige sygdomsforløb have langsigtede følgevirkninger i form af skrumpelever og leverkræft. Der er desuden de senere år fundet tilfælde med hepatitis D, som har en langt højere forekomst af følgevirkninger, og som kan forebygges ved vaccination mod hepatitis B.

Børnene skal have 4 vaccinationer, hvor den første gives umiddelbart efter fødslen, og de øvrige ved 3, 5 og 12 måneder.

For at få en hurtigere effekt af vaccinationsprogrammet er det tillige besluttet at vaccine-re alle 12-årige (inden den seksuelle debut) med 3 doser over 6 måneder. Dette ophører når de første børn der vaccineres mod hepatitis B i børnevaccinationsprogrammet bliver 12 år.

Pneumokokker
Pneumokok-bakterien kan medføre en række mindre alvorlige infektioner som mellemørebetændelse og bihulebetændelse men kan også medføre alvorligere infektioner som lungebetændelse og ikke mindst blodforgiftning og hjernehindebetændelse, hvor der er risiko for varige følger og eventuel død. Der findes 90 forskellige undertyper, men den anvendte vaccine indeholder 13 typer som omfatter en stor del af de typer der ses i Grønland (60 %).

Den største risiko for alvorlig pneumokok-infektion er hos børn i alderen under 2 år.

Børnene skal have 3 vaccinationer ved 3, 5, og 12 måneder. For fra start at beskytte de børn som er i størst risiko, tilbydes vaccination til alle børn der pr. 1. september 2010 er under 2 år (børn fra 4-11 måneder tilbydes 3 vaccinationer og børn fra 12-23 måneder tilbydes 2 vaccinationer).

Ud over ovenstående nye vaccinationer flyttes den anden MFR-vaccination (mæslinger, fåresyge og røde hunde) fra 12 år til 4 år.

Der udgives i forbindelse med det nye vaccinationsprogram en informationsmateriale om børnevaccinationsprogrammet samt specifik information om vaccination mod hepati-tis B og pneumokokker.