Foreløbige resultater fra Cairns boringer i havet vest for Grønland

Olieboreskibene i havet vest for Disko-Nuussuaq borer i to brønde, den ene i den såkaldte T8 brønd og den anden i den såkaldte Alpha brønd. Der er fundet kulbrinter i T8-brønden i form af gasforekomster i tynde sandlag. Cairn oplyser, at fundet tyder på eksistensen af et aktivt petroleumssystem i området. Brønden er endnu ikke færdiggjort.

Tirsdag d. 24. august 2010
Ove Karl Berthelsen, Landsstyremedlem for erhverv og arbejdsmarked  
Emnekreds: Olieefterforskning.


Cairn Energy har netop offentliggjort deres halvårlige regnskabsopgørelse. I denne opgørelse er der en beskrivelse af de foreløbige resultater fra Cairn’s boringer i havet vest for Disko-Nuussuaq.

Boringerne er gennemført i henhold til meget høje sikkerheds- og miljøstandarder og i overensstemmelse med planerne.

Der er gennemført et meget omfattende tilsynsprogram, som indebærer, at der er gennemført en række inspektioner med deltagelse af myndighederne, norske rådgivere og repræsentanter fra de canadiske myndigheder.

Det har i den forbindelse kunnet konstateres, at boringerne gennemføres i henhold til meget høje sikkerhedsstandarder, og at alle myndighedskrav bliver efterlevet samvittighedsfuldt.

Det er værd at bemærke, at der kun har været relativt få isbjerge i området. I de tilfælde hvor der har været isbjerge, har is-management systemerne fungeret som forventet og bugsering af isbjerge har ikke indebåret nogen væsentlige vanskeligheder. I hele taget har der været rolige og stabile klimatiske forhold i boreperioden.

Olieboreskibene i havet vest for Disko-Nuussuaq borer i to brønde, den ene i den såkaldte T8 brønd og den anden i den såkaldte Alpha brønd. Der er fundet kulbrinter i T8-brønden i form af gasforekomster i tynde sandlag. Cairn oplyser, at fundet tyder på eksistensen af et aktivt petroleumssystem i området. Brønden er endnu ikke færdiggjort.

Alpha brøndens boremål er dybere end boremålet i T8. Boringen i Alpha brønden er nu nået næsten i det såkaldte kridtlag, hvor oliereservoir´ene ofte findes. Alpha boringen forventes først afsluttet i september.

Den tredje boring, benævnt T4 brønden, skal gennemføres på en havdybde på 485 meter i samme licensblok som de første boringer.