Lys forude?

I Grønlands Arbejdsgiverforening er kvalificeret undervisning i folkeskolen et højt prioriteret fokusområde. Uddannelse og kompetenceudvikling på alle niveauer er helt afgørende for samfundets udvikling, og her er en velfungerende grundskole en forudsætning. Derfor konstaterer vi med glæde, at der i år er den hidtil største tilgang til læreruddannelsen i Grønland.

Mandag d. 30. august 2010
Grønlands Arbejdsgiverforening
Karsten Klausen, sekretariatschef i Grønlands Arbejdsgiverforening
Emnekreds: Uddannelse.

Lad os tage den rekordstore tilgang til læreruddannelsen som et tegn på øget vilje til uddannelse.

I Grønlands Arbejdsgiverforening er kvalificeret undervisning i folkeskolen et højt prioriteret fokusområde. Uddannelse og kompetenceudvikling på alle niveauer er helt afgørende for samfundets udvikling, og her er en velfungerende grundskole en forudsætning. Derfor konstaterer vi med glæde, at der i år er den hidtil største tilgang til læreruddannelsen i Grønland. Hele 64 nye studerende begynder her efter sommerferien, hvilket er ny rekord.

Institutleder for Institut for læring, Dorthe Korneliussen vurderer ifølge KNR samtidigt, at folk, der søger ind på læreruddannelsen, bliver mere og mere kvalificerede til studiet. Det peger endvidere fremad, at frafaldsprocenten blandt de lærerstuderende er mindsket betydeligt i de senere år. Alt sammen særdeles vigtige fremskridt. Vi skal som sagt glæde os over disse positive tendenser, men skal samtidigt sikre os, at fremgangen fortsætter. Det kan vi blandt andet gøre ved, at samfundet bakker hver enkelt studerende op. Fra politisk side skal der sættes ind for at sikre de bedste overordnede vilkår for alle uddannelsessøgende. Fra lærlinge og faglige specialuddannelser til videregående studieforløb skal vi både sikre et højt fagligt niveau og gode fysiske rammer. Men også miljøet omkring de unge uddannelsessøgende er afgørende for deres mulighed for at gennemføre et langt forløb.

Mangelen på kollegieværelser er et problem, som alle relevante instanser bør arbejde sammen om at løse så hurtigt som muligt. Men først og fremmest er den mentale opbakning helt afgørende. Vi skal alle tilskynde unge mennesker til at tage - og gennemføre - en kompetencegivende uddannelse. Vi skal støtte dem i deres valg og stimulere interessen for at tilegne sig den viden og de færdigheder, der er så hårdt brug for i Grønland. I et land med store udfordringer, er der ikke råd til, at menneskelige ressourcer går til spilde. Her har vi alle et ansvar, herunder arbejdsmarkedets organisationer.

Fra GA’s side har vi gennem årene jævnligt kritiseret den førte politik på uddannelsesområdet, når vi mente, der var grund til det. Modsat vil vi også meget gerne kvittere med ros, når der sker positive tegn på udvikling og fremgang. Lad os derfor glæde os over den store tilgang til læreruddannelsen, men samtidig hjælpe hinanden med at sikre, at denne tendens breder sig til resten af uddannelsessystemet.