Olieboringer – ja tak

Faktum er, at verden og vores eget land har brug for fossile brændstoffer i mange år endnu.

Onsdag d. 1. september 2010
Andreas Uldum, landsstyremedlem for Finanser og Råstoffer, formand for Demokraterne
Emnekreds: Olieefterforskning.

Jeg var en af de meget få, der tog mig tid til at høre på, hvad Greenpeace havde at sige, da organisationen holdt debatmøde i Katuaq i Nuuk den 19. august. Og lad det være sagt med det samme; min holdning har ikke ændret sig, og det har Demokraternes heller ikke.

Demokraterne kunne aldrig drømme om at bede Greenpeace om at blande sig uden om. Greenpeace har lige som alle andre ret til at give sit besyv med i debatten. Det kaldes ytringsfrihed, og er en rettighed, som Demokraterne aldrig kommer til at gå på kompromis med. Men det betyder ikke, at vi er enige med Greenpeace. Det betyder, at vi lytter til deres argumenter og tager stilling derefter. I denne situation er der dog ikke noget at være i tvivl om.

Vi er direkte uenige med Greenpeace i, at vi bør standse vore bestræbelser på at blive et olieproducerende land. Demokraterne håber rent faktisk, at Grønland om meget kort tid kan melde sig ind i den eksklusive klub af lande, der kan kalde sig selv for olieproducerende. Det vil nemlig skabe udvikling i vort samfund, og det har vi i den grad brug for.

I den forbindelse er det nok vigtigt at pointere, at vi stadig har fuld tillid til landsstyremedlem for Erhverv Ove Karl Berthelsen om, at sikkerheden i Grønland er 2-3 gange højere end andre steder. Demokraterne mener derfor, at vi gør, hvad vi kan for at sikre miljømæssigt forsvarlige olieboringer.

For Demokraterne er det ligeledes vigtigt, at debatten foregår på et sagligt og oplyst grundlag. Det har ikke hele tiden været tilfældet fra Greenpeaces side. Hele årsagen til, at Greenpeace tog til Grønland, var, at de ifølge dem selv, var imod prøveboringer på dybt vand. Fakta er dog, at de boringer, som der er givet tilladelse til, ikke foregår på dybt vand, men på vanddybder under 650 meter.


Vi er stolte af vores meget høje sikkerhedsstandarter i Grønland og vil til slut opfordre Greenpeace til at koncentrere sig om at få højnet standarderne i alle lande set på et internationalt plan.

Vi er også stolte af, at vi her i landet vil have en elforsyning, hvor 70 procent kommer fra vandkraft, når værket i Ilulissat står færdigt. Men faktum er, at verden og vores eget land har brug for fossile brændstoffer i mange år endnu.