Røntgenskib til Sydgrønland

Baggrunden er, at den hidtidige strategi for bekæmpelse af TB ikke har været tilstrækkelig. Med gennemsnitligt 71 TB tilfælde årligt i de sidste 5 år placerer Grønland sig på niveau med flere udviklingslande med en TB forekomst på ca. 125 tilfælde pr. 100.000 indbyggere.

Torsdag d. 2. september 2010
Flemming Kleist Stenz, landslæge
Landslægeembedet
Emnekreds: Boliger, Sociale spørgsmål, Sundhedsvæsenet.

Et skib med røntgenudstyr sejler den 1. september 2010 ud for at besøge alle de syd-grønlandske bygder i løbet af de næste par uger. Skibet ankommer til Qassimiut den 3. september og sejler derefter rundt til bygderne i Nanortalik, Qaqortoq og Narsaq sund-hedsdistrikter.

Hvornår skibet anløber de enkelte bygder vil fremgå af KNR’s skiltereklamer og tidspunkterne vil blive slået op i de enkelte bygder.

Alle borgere over 15 år opfordres til at lade sig røntgenundersøge for tuberkulose. Det er vigtigt at alle bliver undersøgt også selvom man ikke har tegn på sygdommen.

Du skal ikke røntgenfotograferes:
  • Hvis du er gravid. I dette tilfælde kan du undersøges efter fødslen.
  • Hvis du er under 15 år. Skolebørnene i bestemte klassetrin vil i stedet blive un-dersøgt med en blodprøve. De vil blive indkaldt via skolen. De mindre børn undersøges efter behov.

Tilbuddet om røntgenundersøgelse af lungerne til befolkningen i Sydgrønland er en del af den nationale TB strategi.

Baggrunden er, at den hidtidige strategi for bekæmpelse af TB ikke har været tilstrækkelig. Med gennemsnitligt 71 TB tilfælde årligt i de sidste 5 år placerer Grønland sig på niveau med flere udviklingslande med en TB forekomst på ca. 125 tilfælde pr. 100.000 indbyggere. I samme periode var 20 % af tilfældene børn, og det høje antal smittede og syge børn er et tegn på aktiv smittespredning blandt voksne i befolkningen.