Sundhedstilstanden i korte træk

Så er der godt nyt for alle, som gerne vil vide mere om sundhedstilstanden i Grønland, men som ikke orker at give sig i kast med tykke videnskabelige rapporter. Konklusionerne fra Befolkningsundersøgelsen i Grønland 2005-2009 foreligger nu i en populærrapport på dansk og grønlandsk.

Fredag d. 3. september 2010
Departementet for Sundhed
Peter Bjerregaard
Emnekreds: Sociale spørgsmål, Sundhedsvæsenet.

(an)

Så er der godt nyt for alle, som gerne vil vide mere om sundhedstilstanden i Grønland, men som ikke orker at give sig i kast med tykke videnskabelige rapporter. Konklusionerne fra Befolkningsundersøgelsen i Grønland 2005-2009 foreligger nu i en populærrapport på dansk og grønlandsk.

Populærrapporten henvender sig til alle, der gerne vil vide mere om den grønlandske befolknings sundhedstilstand. Den handler om Befolkningsundersøgelsen i Grønland 2005-2009, som er den tredje store undersøgelse af befolkningens sundhedstilstand siden 1993.

I Befolkningsundersøgelsen kommer den brede befolkning – og ikke kun sundhedsvæsenets patienter - til orde om dagligdagens helbredsproblemer. I alt er 2.971 voksne personer fra 8 byer og 10 bygder blevet undersøgt og interviewet med henblik på at belyse befolkningens sundhedsvaner, livsstil, helbred og selvoplevede helbred.

Undersøgelsen beskriver udviklingen i befolkningens sundhed i forhold til de tidligere befolkningsundersøgelser. I populærrapporten kan man blandt andet læse, at befolkningens selvvurderede helbred er blevet dårligere siden 1993, at vores kostvaner har ændret sig i en usund retning, mens tilfredsheden med sundhedsvæsenet er steget.

Befolkningsundersøgelsen er gennemført med betydelig offentlig og privat sponsorstøtte med Karen Elise Jensens Fond som hovedsponsor.