Er der fare for at Royal Greenland igen skal have behov for at få tilført midler fra Landskassen?

Der er i de sidste dage kommet overraskende nyt fra Royal Greenland A/S, hvor det kommer frem at de 2 højest rangerende personer i virksomheden har opsagt deres stillinger.

Onsdag d. 15. september 2010
Finn Karlsen, Medlem af Landstinget for Atassut
Per Berthelsen, landstingsmedlem, Siumut, politisk ordfører
Emnekreds: Landstinget paragraf 36 spørgsmål, Royal Greenland i krise.

I medfør af § 36, stk. 1 i Forretningsorden for Inatsisartut sender vi hermed følgende spørgsmål til landsstyret:

I lyset af nyhederne om, at direktørerne for Royal Greenland A/S er trådt af fra deres poster stiller vi følgende spørgsmål til landsstyret:

  1. Er der fare for at virksomheden igen skal have behov for at få tilført midler fra Landskassen?
  2. Hvad er status på den undersøgelse af Royal Greenland A/S, som formanden for landsstyret har lovet Inatsisartut under forårets Inatsisartut samling 2010?

Begrundelse:
Der er i de sidste dage kommet overraskende nyt fra Royal Greenland A/S, hvor det kommer frem at de 2 højest rangerende personer i virksomheden har opsagt deres stillinger.

Det er ikke ualmindeligt at se, at drastiske hændelser som denne sker, når en virksomhed er i store vanskeligheder.

Royal Greenland er så betydningsfuld for den grønlandske nationaløkonomi, at Siumut ikke finder det forsvarligt stiltiende at skulle kikke på sådanne handlinger.

Siumut skal derfor anmode om snarest at få en redegørelse om status med en klar belysning af den situation virksomheden befinder sig i.

På grund af henvendelsens hastende karakter undlader vi i denne omgang at stille yderligere spørgsmål om virksomheden, men vi kan oplyse, at vi som repræsentanter i Landstingets Finansudvalg for Siumut til mødet i morgen vil anmode udvalget om enten, at stille yderligere spørgsmål eller indkalde landsstyreformanden til samråd om virksomheden.