Enorme grønlandske oliefund gør de danske skatteydere til grin

Af en DIIS-rapport fra 2007 fremgår det klart, at Danmark på intet tidspunkt i historien profiteret på Grønland, som tilfældet ellers normalt har været i forholdet mellem koloniherre og koloni. Danmark har derimod til stadighed - uegennyttigt og ihærdigt - arbejdet på, år efter år, at forbedre forholdene for Grønland og for det grønlandske folk. Alene af den grund er det såvel unfair som etisk uantageligt, at Danmark ikke får andel i værdierne i en stor del af rigets undergrund.

Tirsdag d. 28. september 2010
Søren Espersen, Folketingsmedlem for Dansk Folkeparti
Emnekreds: Olieefterforskning, Rigsfællesskab og selvstyre, Undergrunden.

Med de sikre tegn på enorme olie-ressourcer ved Grønlands kyst, som nu kundgøres af britiske olieselskaber, kan Grønlands Selvstyre berede sig på ubeskrivelig rigdom, mens danske skatteydere må belave sig på at føle sig uhjælpeligt til grin.

Alt sammen takket været den danske regering og Folketingets flertal, som forærede rigets undergrund til grønlænderne, og som nu af den grund må skamme sig.

Det er kun godt et år siden, at Dansk Folkeparti stod ganske alene imod et samlet folketing i en forgæves kamp for at sikre ressourcerne til hele det danske rige.

Nu ser man så konsekvenserne af det ulidelige letsind, som regeringen og folketingspolitikerne udviste i det, vi for et år siden med rette kaldte »en af danmarkshistoriens mest kostbare politiske fejltagelser«.

Jeg spår nu, at kritikken herhjemme mod disse skødesløse og let-på-tå-dansende politikere vil blive nådesløs, efterhånden som det kommer til at stå klart, at Danmark har haft - og fortsat har - alle udgifterne, mens Grønland med sine blot 50.000 indbyggere skummer fløden og får alle indtægterne.

Samtidig med at Folketinget for et år siden vedtog, at Grønland overdrages ejendomsretten til undergrunden, skal Selvstyret fortsat hvert år fra Danmark have tilført bloktilskuddet på 3.3 milliarder kroner indtil det øjeblik, hvor Grønland henter for 7,0 milliarder kroner olie op fra undergrunden.

Man kan således sagtens forestille sig, at Danmark, som allerede i skrivende stund skønnes at have ydet cirka 150 milliarder kroner til Grønland siden 1953, vil skulle yde yderligere 60-70 milliarder kroner inden det år, hvor Grønlands Selvstyre vil kunne bringe bloktilskuddet i 0 kroner.

Det er væsentligt at understrege, at staten i den foreliggende aftale ikke får del i eventuelt udbytte, men alene slipper for at betale en del af bloktilskuddet.

I Selvstyrelovens § 7 hedder det: »Indtægter fra råstofudnyttelse i Grønland tilfalder Grønlands Selvstyre«.

Det forbavsede os, ja ligefrem chokerede os, at samtlige øvrige medlemmer af Folketinget: Socialdemokratiet, Venstre, De Konservative, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Enhedslisten uden videre accepterede dette vanvittige forhold omkring ejendomsretten, og således klart ikke har handlet i overensstemmelse med Danmarks interesser.

Det burde nemlig være evident, at Danmarks Riges undergrund som en selvfølge tilhører Danmarks Rige, og at alle borgere i Rigsfællesskabet får del i de værdier, der måtte findes i undergrunden.

Sådan forholder det sig jo allerede, når det gælder de værdier, der hentes op fra Danmarks undergrund samt i forhold til de værdier, som skabes af danske borgere - og som solidarisk, år efter år som bloktilskud er blevet videregivet til Grønland.

Af en DIIS-rapport fra 2007 fremgår det klart, at Danmark på intet tidspunkt i historien profiteret på Grønland, som tilfældet ellers normalt har været i forholdet mellem koloniherre og koloni.

Danmark har derimod til stadighed - uegennyttigt og ihærdigt - arbejdet på, år efter år, at forbedre forholdene for Grønland og for det grønlandske folk. Alene af den grund er det såvel unfair som etisk uantageligt, at Danmark ikke får andel i værdierne i en stor del af rigets undergrund.