Siumut udviser klarhed, målrettethed og fokus på sine målsætninger

I stedet har landsstyret fremalgt et forslag til finansloven som generelt forværrer velfærdet for landets befolkning, da den ikke søger at fremme beskæftigelsen og økonomisk vækst. Dermed skal befolkningen affinde sig med de menneskelige og økonomiske tab ved ledighed og stigende antal virksomhedskonkurser.

Onsdag d. 13. oktober 2010
Aleqa Hammond, Medlem af Folketinget for Siumut
Emnekreds: Politik.

Siumut udviser klarhed, målrettethed og fokus på sine målsætninger - i modsætning til koalitionens manglende indsigt i realiteterne.

I Sermitsiaq.gl den 9. September 2010 udtrykker IA´s politiske ordfører Aqqaluaq B. Egede at han er træt af Siumuts opførsel under efterårssamlingen. Aqqaluaq B. Egede anfører, at Siumut forhindrer et muligt bredt samarbejde for at opnå bedst mulige resultater for befolkningen I Inatsisartut.

“I Siumut betragter vi det højere grad som tegn på IA´s frustrationer for tilsyneladende stor intern splittelse mellem partierne i koalitionen for landsstyret. Frustrationerne skyldes, at koalitionen handler fuldstændig i strid med deres politiske målsætninger. Det er I høj grad symbolpolitik iscenesat med ord uden handling og lige så snart de handler i strid med deres ord bliver det efterfulgt af ansvarsforflygtigelse”, siger formanden for Siumut Aleqa Hammond.

I landsstyrekolitionsaftalens af 10. Juni 2009 fremgår det klart, at der skal ske en “Generel højnelse af borgernes velfærd, særligt blandt de økonomisk dårligst stillede børnefamilier” og ”Landsstyret er ikke tilhænger af, at skatte- og afgiftstrykket bliver højere, end det er i dag” samt “det almene boligbyggeri forøges, således at der kan bygges flere boliger af lokale virksomheder, hvis byggeri udbydes i åbne licitationer baseret på fagentrepriser.”

I stedet har landsstyret fremalgt et forslag til finansloven som generelt forværrer velfærdet for landets befolkning, da den ikke søger at fremme beskæftigelsen og økonomisk vækst. Dermed skal befolkningen affinde sig med de menneskelige og økonomiske tab ved ledighed og stigende antal virksomhedskonkurser.

“Erkend dog at den politik som landsstyret fører gennem nedskæring og ulighed, og som tager fra de svage skuldere for at kunne give de brede skuldre endnu mere, er det dårligst mulige svar på de store udfordringer, vi står over for for at fremme velfærd og økonomisk vækst i et selvstyrende land. Et selvstyre, hvor intentionen er at vi påtager ansvar, og ikke det modsatte ”, fortsætter Aleqa Hammond.

I gennem den seneste års tid har befolkningen været tilskuere til at flere af medlemmerne af landsstyret påstå, at de er blevet fejlciteret. Det seneste eksempel overværede vi, da formanden for landsstyret tilsyneladende led under sin udtalelse om at han aldrig har sagt, at at de folkevalgte ikke har de rette kompetancer til deres arbejde.

“Så hvis partierne bag koalitionen vitterlig mener at de ønsker at samarbejde og være lydhøre over for oppositionen til gavn for befolkning, bør det første skridt være erkendelse af og tage ansvar for at koalitionen fører en fejlslagen politik. landsstyret bør lade være med at forsøge at manipulere med virkeligheden ved at påstå at der er tale om fejlcitater. Siumut vil derfor fortsat gøre landsstyret opmærksom på deres egne løftebrud selvom det vækker ubehag for koalitionen. IA betrager det som forhindring på en bred forlig. Hvem vil lave forlig om sådanne dårlige forlig? Ikke Siumut, vi er i Inatsisat for forbedre vilkårene for befolkningen og ikke for koalitionen.”, slutter Aleqa Hammond.

Læs også:
Vi havde valg den anden juni 2009
Demokratiet undergraves bevidst