Thule Air Base

Demokraterne støtter forslagets intentioner om at pålægge landsstyret at rette henvendelse til den danske stat om igangsættelse af en undersøgelse, som skal afdække det mulige udbytte for Grønland i forbindelse med anvendelsen af Thule Air Base.

Tirsdag d. 19. oktober 2010
Justus Hansen, Medlem af Landstinget for Demokraterne
Emnekreds: Grønlands historie, Internationale spørgsmål, Thule Air Base.

Forslag til Landstinget beslutning om, at landsstyret pålægges at rette henvendelse til den danske stat om at igangsætte en undersøgelse vedrørende amerikanernes benyttelse af Thule Air Base, for at opnår bedre udbytte for grønland.
(Medlem af Landstinget Loritha Henriksen, Kattusseqatigiit Partiiat)

(an)

Siden 2. verdenskrigs begyndelse har USA haft store militære og strategiske interesser i Grønland. Thule Air Base blev taget i brug i 1953, og fungerede under Den Kolde Krig som et vigtigt varslingssystem for USA. Thule Air Base er stadig i brug og er en vigtig brik i USA´s forsvar.

Basen giver i dag udbytte til Grønland via skatteindtægter fra danske og grønlandske medarbejdere, samt selskabsskatter fra de beskæftigede firmaer. Endvidere bidrager basen med uddannelsespladser til grønlandske studerende, indkomster til landet igennem transportfirmaerne der bliver anvendt på, til og fra basen. Ifølge landsstyret bidrager basen direkte til landskassen med 144 mio. kr. om året. I denne henseende kunne vi fra Demokraterne godt tænke os at få oplyst præcis hvor mange uddannelsespladser der er tale om?

I 2004 underskrev Danmark, Grønland og USA Igaliko-aftalerne, som havde til hensigt at skabe flere økonomiske fordele for Grønland, og har da også bidraget til flere samarbejdsprojekter igennem Joint Committee mellem Grønland og USA - heri blandt udveksling af elever. Hos Demokraterne mener vi, at dette samarbejde bør videreudvikles, da USA har rigtig mange uddannelsesinstitutioner, som vi i Grønland kan få et godt udbytte af. Demokraterne mener, at det er ærgerligt, at Igaliko-aftalen indeholder begrænsninger for at opkræve betaling for brugen af basen.

Demokraterne støtter forslagets intentioner om at pålægge landsstyret at rette henvendelse til den danske stat om igangsættelse af en undersøgelse, som skal afdække det mulige udbytte for Grønland i forbindelse med anvendelsen af Thule Air Base.

Derfor ser vi frem til at behandle forslaget i Landstingets Udenrigs- og Sikkerhedspolitiske udvalg.