Selvstyret bremser byggeri

Gennem hele 2010 er der fra de erhvervsdrivende i Qaasuitsup Kommunia, blevet spurgt til udlicitering af arbejdsopgaver i kommunen, og desværre har kommunen løbende måttet melde tilbage at den mangler svar fra Selvstyret på mange af de opgaver der er planlagt til 2010.

Onsdag d. 27. oktober 2010
Jess Svane, Borgmester i Qaasuitsup Kommunea
Emnekreds: Boliger, Kommunerne, Samfundsforhold.

Indholdsfortegnelse:
Renovering af Atuarfik Mathias Storch i Ilulissat
Renovering af 3 bygdeskoler i Qaasuitsup Kommunia
Boligbyggeri i Ilulissat
Dementcenter i Ilulissat – Alderdomshjem i Aasiaat – Alderdomshjem i Qaanaaq


Flere entreprenører i kommunen bliver nødt til at afskedige folk. Det betyder færre skatteindtægter samt flere udgifter for kommunen da antallet af arbejdsløse stiger voldsomt her i slutningen af året.

Dette er ikke heldigt, når der tidligere på året havde været en mulighed for at undgå dette, såfremt der var svaret tidligere fra Selvstyret. Gennem hele 2010 er der fra de erhvervsdrivende i Qaasuitsup Kommunia, blevet spurgt til udlicitering af arbejdsopgaver i kommunen, og desværre har kommunen løbende måttet melde tilbage at den mangler svar fra Selvstyret på mange af de opgaver der er planlagt til 2010.

Den langsomme sagsbehandling i Selvstyret betyder igen at mange erhvervsdrivende ikke kan fastholde deres ansatte, der igen medfører, at kommunen får færre skatteindtægter på området.

Borgmester Jess Svane, S: - På vegne af den store kommune vil jeg meget gerne vide hvor meget vægt Landsstyret lægger på deres tidligere udmelte politik om de fire byer der har flest boligsøgende vil blive prioriteret i forhold til boligbyggeriet. Jeg kan konstatere at Selvstyret står for en del af boligbyggeriet i Nuuk som den selv betaler for, men det kan ikke være med udgangspunkt i at der er flere boligsøgende i Nuuk i forhold til Ilulissat målt udfra befolkningsantallet.

- Kommunen har forsøgt at tale med Selvstyret i al fordragelig, men øjensynligt uden held.

Nedenstående eksempler viser, hvor lang tid Selvstyret har brugt uden, at der er kommet et endeligt svar.

Renovering af Atuarfik Mathias Storch i Ilulissat
I december 2009 blev kommunen forespurgt om de ville overtage bygherrerollen i forbindelse med renovering af skolen. Dette blev der givet tilsagn til og i marts 2010 underskrev kommunen en kontrakt på denne aftale.

Efterfølgende har kommunen afholdt licitation for at finde den rette rådgiver og det rigtige projekt til renovering af skolen. Dette er nu plads, men da vi ikke har nogen bevilling eller aftale klar fra Selvstyret kan vi ikke underskrive aftale med rådgiver, hvilket bevirker at udbudstidspunktet stadig rykker. Planen var at projektet skulle være klart til udbud i februar/marts 2011, men dette er ikke sandsynligt at det lykkes, da vi stadig ikke har modtaget tilbagemelding fra Selvstyret.

Renovering af 3 bygdeskoler i Qaasuitsup Kommunia
I sommeren 2010 tilbød Selvstyret at kommunen kunne overtage bygherrerollen på bygdeskolerne, men som med Atuarfik Mathias Storch er dette heller ikke afklaret endnu.

Det har vist sig at Selvstyret har afholdt licitation på opgaverne, og 2 af skolerne er sat i gang uden nogen overdragelse til kommunen.

Her i oktober fik kommunen efter utallige rykkere til Selvstyret endelig besked om at byggeledelsen snarligt ville blive overdraget til kommunen, således der kunne komme tilsyn på de byggerier der var i gang.

Siden har kommunen desværre ikke hørt noget fra Selvstyret.

Boligbyggeri i Ilulissat
I marts / april 2010 afholdt kommunen et møde med landsstyremedlem Jens B. Frederiksen, hvor det fra Selvstyrets side blev lovet at der ville blive opført 24 boliger i Ilulissat 100% finansieret af Selvstyret.

Efterfølgende er det fra Departementet for Infrastruktur og Bolig blevet oplyst at kommunen skulle være medfinansierende. Dette forhold er fra kommunen side forsøgt afklaret flere gange uden resultat, hvilket bevirker at byggeriet ikke kommer i gang i 2010.

Dementcenter i Ilulissat – Alderdomshjem i Aasiaat – Alderdomshjem i Qaanaaq
I sommeren 2010 blev Qaasuitsup Kommunia kontaktet af Departementet for Infrastruktur og Bolig, som ønskede at få oplyst om kommunen ville være medfinansierende til opførsel af Dementcenter i Ilulissat, Renovering af alderdomshjem i Aasiaat, Renovering af alderdomshjem i Qaanaaq, således at byggerierne kunne opstartes i 2010.

Dette blev bekræftet over for Departementet at kommunen ville være medfinansierende i nævnte projekter. Siden har der fra Selvstyret været tavst omkring projekterne.