Temamøde i Folketinget om udsatte grønlændere

Juliane Henningsen mener, at det er forkert at gruppere grønlændere sammen med andre udsatte voksne, på trods af deres danske statsborgerskab. Udover alle de udfordringer alle socialt udsatte kæmper med, kæmper de socialt udsatte grønlændere også med de kulturelle og sproglige barrierer, de møder i Danmark.

Onsdag d. 27. oktober 2010
Juliane Henningsen, medlem af Landstinget for Inuit Ataqatigiit
Emnekreds: Bosætning, Grønlændere i Danmark, Sociale spørgsmål.

Efter initiativ af Juliane Henningsen, havde Grønlandlandsudvalget i går inviteret til temamøde om udsatte grønlændere i Danmark. Årsagen til temamødet er de planlagte nedskæringer i satspuljemidlerne i finansloven, som vil få store konsekvenser for udsatte grønlændere. Derfor var hovedfokus til temamødet forholdene for, og de eksisterende tilbud til, udsatte grønlændere, herunder også spørgsmålet om den fremtidige finansiering af de nuværende tilbud.

”Hvis ikke det lykkes at finde midlerne gennem satspuljemidlerne, så må vi finde en anden løsning”, siger Juliane Henningsen. ”Det er vigtigt, at der er kontinuitet i behandlingstilbuddene til de udsatte grønlændere, og at de har stabile væresteder, og det kan kun sikres gennem varig finansiering”.

Derfor mener Juliane Henningsen heller ikke, at opgaven kan løftes i kommunalt regi, sådan som socialministeren, Benedikte Kiær (K), foreslår det. Til det er målgruppen for lille og spredt. Men på landsplan tæller de udsatte grønlændere cirka 1600 personer, og derfor bør staten løfte opgaven.

Benedikte Kiær påpeger også, at regeringen siden 2001 har iværksat en lang række initiativer, der retter sig mod udsatte voksne, uanset herkomst. Men Juliane Henningsen mener, at det er forkert at gruppere grønlændere sammen med andre udsatte voksne, på trods af deres danske statsborgerskab. Udover alle de udfordringer alle socialt udsatte kæmper med, kæmper de socialt udsatte grønlændere også med de kulturelle og sproglige barrierer, de møder i Danmark.

Grønlandsudvalget havde inviteret en række fagfolk med særlige kompetencer og viden om udsatte grønlændere i Danmark til temamødet. De inviterede var: Puk Draiby, Chefkonsulent, SUS-netværket, Kurt Olsen, Leder af Grønlænderafdelingen ved Kofoeds Skole, Inger Bruun, Direktør for Det Grønlandske Hus i København, Jan Thrysøe, Leder af Det Grønlandske Hus i Aalborg, Morten Dalsgaard, Direktør, Frederiksberg Centeret og Peter Juul, Chefkonsulent, Socialministeriet, Kontoret for Udsatte. Udover medlemmerne i Grønlandsudvalget var medlemmerne i Socialudvalget også inviteret til temamødet.

”Det var et godt møde. Meget informativt og rørende, og alle var indstillede på at finde en løsning”, siger Juliane Henningsen, der nu afventer resultatet af forhandlingerne om satspuljemidlerne, som bliver afsluttet i ugen.

Kilde: Den nordatlantiske gruppe