Efterskole: Besynderlig beslutning fra landsstyret

En efterskole i Tasiilaq vil have gode forudsætninger for at tilbyde et internationalt udsyn. En idé kunne være at fokusere på sprog med intensiv undervisning i engelsk. Dette kunne kombineres med studieture til engelsksprogede lande via Island, der som bekendt er forbundet med Østgrønland på grund af Air Icelands satsning på Østgrønland. Et sådan fokus vil også klargøre de unge mennesker til deres videre færd i uddannelsessystemet, hvor det er nødvendigt at beherske engelsk på et højt niveau.

Mandag d. 8. november 2010
Justus Hansen, Medlem af Landstinget for Demokraterne
Emnekreds: Bosætning, Uddannelse.

I foråret besluttede et enigt Landsting, at landsstyret skulle fremlægge en plan for etablering af endnu en permanent efterskole. Af debatten fremgik det, at der var flertal for at placere en kommende efterskole i Tasiilaq. Det er derfor noget overraskende og besynderligt at konstatere, at landsstyret vil placere efterskolen i Maniitsoq.

Det er ikke nogen hemmelighed, at jeg har kæmpet – og stadig kæmper – for, at Østgrønland ikke bliver glemt i samfundsdebatten. Jeg var derfor en glad mand, da vi i foråret debatterede etableringen af endnu en permanent efterskole.

Debatten viste nemlig, at der tegnede sig et politisk flertal for at placere den i Tasiilaq. Mine argumenter herfor var – og er stadig – følgende:
  • En efterskole vil betyde, at der bliver skabt dynamik og vækst i Østgrønland.
  • Et ophold på en efterskole i Østgrønland vil være med til at øge vestgrønlænderes forståelse for de særlige østgrønlandske forhold, så der kan blive skabt grobund for større samhørighed.
  • En efterskole i Tasiilaq vil have gode forudsætninger for at tilbyde et internationalt udsyn. En idé kunne være at fokusere på sprog med intensiv undervisning i engelsk. Dette kunne kombineres med studieture til engelsksprogede lande via Island, der som bekendt er forbundet med Østgrønland på grund af Air Icelands satsning på Østgrønland. Et sådan fokus vil også klargøre de unge mennesker til deres videre færd i uddannelsessystemet, hvor det er nødvendigt at beherske engelsk på et højt niveau.


Desværre virker det som om, at landsstyret i dette tilfælde har glemt at lytte til ønskerne fra Landstinget. Jeg må i hvert fald konstatere, at landsstyret tilsyneladende har til hensigt at placere den permanente efterskole i Maniitsoq. Det bliver interessant at høre hvorfor, og hvor mange byer der har været i spil. Disse spørgsmål vil jeg tage op i Landstingssalen, når Finanslovsforslaget for 2011 skal 2. behandles.

Læs også Efterskole i Maniitsoq