Åbent brev til landsstyremedlem for Finanser, Palle Christiansen

Vi erfarer, at landsstyret har planer om delvist at lukke hullet i landskassen ved at pålægge det havgående fiskeri yderligere afgifter. Grønlands Arbejdsgiverforening er naturligvis enige i, at landets økonomi skal rettes op, men det ville være lettere at acceptere stramninger, hvis de blev kombineret med mod til at skaffe indtægter gennem udefra kommende selskabers aktiviteter i Grønland.

Tirsdag d. 9. november 2010
Henrik Leth, formand for GA’s brancheudvalg for fiskeri og eksporterhverv
Emnekreds: Efterårssamling 2010, Finanslov, Fiskeri, Økonomi.

Vi erfarer, at landsstyret har planer om delvist at lukke hullet i landskassen ved at pålægge det havgående fiskeri yderligere afgifter. Grønlands Arbejdsgiverforening er naturligvis enige i, at landets økonomi skal rettes op, men det ville være lettere at acceptere stramninger, hvis de blev kombineret med mod til at skaffe indtægter gennem udefra kommende selskabers aktiviteter i Grønland.

Fiskerierhvervet bidrager i forvejen meget væsentligt til den offentlige husholdning, og overlever nok også denne økonomiske byrde, som jo i nogen grad betales af besætningen og kommunekasserne. Derfor er det en mere principiel diskussion, vi fra GA’s side efterlyser, nemlig vedrørende det faktum at landsstyret samtidig med at øge omkostningerne for de erhverv, der allerede er i Grønland, lover skattelettelser til de store multinationale olieselskaber. Det sker med en udokumenteret påstand om, at man nødt til det, da de ellers bliver væk. Her er det omvendt GA’s påstand, at med de enorme værdier, der tilsyneladende gemmer sig i undergrunden, vil den foreslåede skattebegunstigelse kun have marginal betydning for selskabernes interesse. Om overhovedet nogen.

I Grønlands Arbejdsgiverforening mener vi, at det er forkert at lade erhvervslivet betale for politisk tilbageholdenhed med at træffe beslutninger, der for alvor vil ændre på de samfundsstrukturer, der er årsag til en stor del af problemerne. Parallelt med at de nye industrier, der med udsigt til betydelige milliardoverskud skal have skattelettelser og særlige vilkår. Det er ganske enkelt ikke rimeligt, og det er med til at ødelægge investeringsklimaet her i landet. Vi har i Grønlands Arbejdsgiverforening bakket op om forslaget til en generel olieafgift, men vi har svært ved at se ideen i, at vores eneste eksporterhverv skal pålægges yderligere omkostninger. Specielt set i lyset af, at råstofsektoren med særdeles lukrative særordninger kan få lov til at fjerne mineraler fra landet.

Vi er af den opfattelse, at man i stedet for brandbeskatning af eksisterende virksomheder skal stille krav til de nye industrier om, at de skal agere mere lokalt. Fx ved at etablere sig i Grønland. Det skaber arbejdspladser og skatteindtægter, og det er præcist sådan, man gør andre steder, nemlig at stille krav om et reelt lokalt engagement fra de nye industrier. Vi er særdeles betænkelige ved, at vi i Grønland tilsyneladende gør det modsatte. Nemlig ved at foretrække at lade udenlandske koncerner arbejde på særordninger, der effektivt sikrer, at de ikke integrerer sig i det grønlandske samfund.