Aftale om bloktilskud til kommunerne i 2011

I finanslovsforslaget for 2011 har landsstyret foreslået, at det kommunale bloktilskud nedsættes med 8 mio. kr. fra 2011. Kommunerne finder nedsættelsen af bloktilskuddet uhensigtsmæssig.

Tirsdag d. 9. november 2010
Departementet for Finanser
Emnekreds: Efterårssamling 2010, Finanslov, Kommunerne, Økonomi.

Landsstyremedlem for Finanser, Palle Christiansen, og formand for KANUKOKA, Enok Sandgreen, har i dag underskrevet en aftale om bloktilskud til kommunerne i 2011. Bloktilskuddet til kommunerne bliver på 741,0 mio. kr. i 2011.

Landsstyret har på efterårssamlingen 2010 fremsat lovforslag om indførelse af bruttobeskatning for den udefrakommende arbejdskraft, som uden for eksisterende byer og bygder skal arbejde inden for råstofområdet eller med anlægsopgaver. Parterne er enige om, at vedtages lovforslaget, så vil indtægter fra bruttoskatten indgå i de årlige bloktilskudsforhandlinger mellem Selvstyret og kommunerne, da kommunerne også vil have udgifter til projekter inden for fx råstofområdet, som er omfattet af bruttobeskatningen.

I finanslovsforslaget for 2011 har landsstyret foreslået, at det kommunale bloktilskud nedsættes med 8 mio. kr. fra 2011. Kommunerne finder nedsættelsen af bloktilskuddet uhensigtsmæssig. Det skal ikke mindst ses i forhold til, at det kommunale bloktilskud i Finanslov 2010 blev nedsat med 30 mio. kr. fra 2010. Parterne er således uenige om dette forhold. Uenigheden mellem parterne er beskrevet nærmere i den underskrevne aftale, som kan læses her:

Aftale om bloktilskud til kommunerne for budgetåret 2011